NETSH - Windows XP/2000

netsh » diag » ping » gateway

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh diag ping gateway ? Sposób użycia: ping gateway Parametry: Numer indeksu karty Nazwa karty Fragment nazwy karty Przykłady: ping gateway ping gateway 2 ping gateway net*

NETSH / DIAG / PING / GATEWAY

netsh diag ping gateway - Windows 2000/XP - polecenie Bada usługą ping domyślne serwery bram dla każdej z kart. / Windows 2000/XP
netsh, diag, ping, gateway, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh interface ipv6 isatap show
Wyświetla informacje.
netsh routing ip set persistentroute
Modyfikuje trwałą trasę statyczną.
netsh ras aaaa set authserver
Ustawia właściwości serwera uwierzytelniania.
netsh firewall set
Ustawia konfigurację zapory.
netsh routing ip ospf add neighbor
Dodaje sąsiada protokołu OSPF.
netsh interface show credentials
Pokazuje poświadczenia używane do łączenia się z tym interfejsem.
... Windows-10
Windows 10 How To

... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To
Bada usługą ping domyślne serwery bram dla każdej z kart. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/pl/Windows_XP/netsh/diag/ping/gateway.htm
0.14
17356

Defragment or optimize (hard drive, drive, SSD)?

 /

Start an incognito, anonymous or private browsing via Chrome on Windows!

 /

Why is my external SSD hard drive not reaching full speed?

 /

Den App-Ordner bereinigen in Windows 8.1 und 8 (METRO)!

 /

Drucker Anschluss mit Standard Parallel Port fehlt am PC, was kann ich machen?

 /

Make Always on Top, To-Tray, Transparency for all Windows on 10, 8.1, ...!

 /

What does the gateway service do on my PC?

 /

Difference 7-Zip and Zip format, archive!

 /

Can I enable Server 2016 Virtualization on Windows 10?

 /

Where is the Quick Launch for the Windows 10 Taskbar, how to enable?

 /

Default Text for the Desktop Short Note on Windows 10, 8.1, ...!

 /

What is a benchmark?

 /