NETSH - Windows XP/2000

netsh » diag » ping » gateway

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh diag ping gateway ? Sposób użycia: ping gateway Parametry: Numer indeksu karty Nazwa karty Fragment nazwy karty Przykłady: ping gateway ping gateway 2 ping gateway net*

NETSH / DIAG / PING / GATEWAY

netsh diag ping gateway - Windows 2000/XP - polecenie Bada usługą ping domyślne serwery bram dla każdej z kart. / Windows 2000/XP
netsh, diag, ping, gateway, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh interface ipv6 isatap show
Wyświetla informacje.
netsh routing ip set persistentroute
Modyfikuje trwałą trasę statyczną.
netsh ras aaaa set authserver
Ustawia właściwości serwera uwierzytelniania.
netsh firewall set
Ustawia konfigurację zapory.
netsh routing ip ospf add neighbor
Dodaje sąsiada protokołu OSPF.
netsh interface show credentials
Pokazuje poświadczenia używane do łączenia się z tym interfejsem.Windows-10

Windows-10

... facebook.de
... Windows-10 FAQ
... Windows-10 Info


Become a Sponsor
... Your button here?

Bada usługą ping domyślne serwery bram dla każdej z kart. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/pl/Windows_XP/netsh/diag/ping/gateway.htm
0.218
17356

File search with filter and (include or exclude) the files!

 /

Top Secret and hidden Commands for Windows 10 Explorer!

 /

Trim string in cpp?

 /

How to create an installation Windows-7 DVD?

 /

DontSleep deaktivieren über den Windows To-Tray Bereich!

 /

CalendarOK  Portable Windows Program Alternative zum Kalender!

 /

Can I control aggressive programs under Windows 8.1 and 10?

 /

Command line option to save or load the icons layout directly from a file?

 /

Assign Windows 10 and DVD drive letters!

 /

Windows 10 on-screen keyboard can not be started?

 /

Grouping and possibilities in Quad-Explorer Q-Dir!

 /

Save Images of Login Screen on Windows-10 (Lock, location)?

 /