NETSH - Windows XP/2000

netsh » diag » show » computer

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh diag show computer ? Sposób użycia: show computer Parametry: /v - tryb pełny, wyświetlanie wszystkich pól /p - tryb właściwości, wyświetlanie tylko pól z wartościami Przykłady: show computer show computer /p show computer /v

NETSH / DIAG / SHOW / COMPUTER

netsh diag show computer - Windows 2000/XP - polecenie Wyświetla informacje o komputerze. / Windows 2000/XP
netsh, diag, show, computer, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh ras aaaa delete acctserver
Usuwa serwer kont RADIUS.
netsh firewall add allowedprogram
Dodaje konfigurację programu dozwolonego przez zaporę.
netsh routing ip nat show
Wyświetla informacje.
netsh interface portproxy show v6tov4
Pokazuje parametry buforowania połączeń IPv6 przez serwer proxy do protokołu IPv4.
netsh routing ipx rip show
Wyświetla informacje o konfiguracji.
netsh ras set tracing
Włącza/wyłącza rozszerzone śledzenie składnika.Windows-10

Windows-10


Become a Sponsor
... Your button here?
HTTP: ... cmd/pl/Windows_XP/netsh/diag/show/computer.htm
0.109

How can I only Add Folders included Subfolders, but not add files for timestamps?

 /

Create several PDF pages optionally with TWAIN or WIA!

 /

Defekte oder tote Pixel auf dem Monitor schnell ausfindig machen!

 /

Remove Bad APPs from Windows-10 (uninstall, delete)!

 /

How can i translate AutoHideDesktopIcons Free in my language?

 /

Speichern und Wiederherstellen der Wi-Fi-Einstellungen in Windows (10, 8.1, 7)!

 /

Why can I not read the file list from MS File Explorer?

 /

Where is the Send To directory in windows 10, can I open?

 /