NETSH - Windows XP/2000

netsh » diag » show » computer

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh diag show computer ? Sposób użycia: show computer Parametry: /v - tryb pełny, wyświetlanie wszystkich pól /p - tryb właściwości, wyświetlanie tylko pól z wartościami Przykłady: show computer show computer /p show computer /v

NETSH / DIAG / SHOW / COMPUTER

netsh diag show computer - Windows 2000/XP - polecenie Wyświetla informacje o komputerze. / Windows 2000/XP
netsh, diag, show, computer, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh ras aaaa delete acctserver
Usuwa serwer kont RADIUS.
netsh firewall add allowedprogram
Dodaje konfigurację programu dozwolonego przez zaporę.
netsh routing ip nat show
Wyświetla informacje.
netsh interface portproxy show v6tov4
Pokazuje parametry buforowania połączeń IPv6 przez serwer proxy do protokołu IPv4.
netsh routing ipx rip show
Wyświetla informacje o konfiguracji.
netsh ras set tracing
Włącza/wyłącza rozszerzone śledzenie składnika.

Windows-10


Windows-10

Windows-10


Become a Sponsor
... Your button here?

HTTP: ... cmd/pl/Windows_XP/netsh/diag/show/computer.htm
0.061

Folder total size in the File-Explorer Status-Bar?

 /

Shortcut to Manage Wireless Networks on Windows-10!

 /

Display Color Calibration on Windows 10 laptops and PCs (7, 8.1), how to?

 /

How to open Registry Editor on Windows?

 /

Create Desktop shortcut to run Windows-8.1 WordPad or pin on start!

 /

Windows BIN to ISO Converter Software for free 10, 8.1, 7.0 and MS Server Systems!

 /

Should I turn off the power saving mode OR windows, or TURN on?

 /

Install Windows 10 without Product Key, can I do this?

 /