NETSH - Windows XP/2000

netsh » diag » show » modem

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh diag show modem ? Sposób użycia: show modem Parametry: /v - tryb pełny, wyświetla wszystkie pola. /p - tryb właściwości, wyświetla tylko pola zawierające wartości. Numer indeksu modemu. Nazwa modemu. Część nazwy modemu. Przykłady: show modem show modem 2 show modem modem* show modem /v show modem 2 /p show modem modem* /p

NETSH / DIAG / SHOW / MODEM

netsh diag show modem - Windows 2000/XP - polecenie Wyświetla wszystkie modemy. / Windows 2000/XP
netsh, diag, show, modem, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh routing ip autodhcp delete exclusion
Usuwa wyjątek z zakresu programu przydzielania DHCP.
netsh interface ipv6 add v6v4tunnel
Tworzy tunel point-to-point typu IPv6-in-IPv4.
netsh routing ip rip show neighbor
Pokazuje statystykę elementów równorzędnych protokołu RIP.
netsh p2p pnrp peer show
Wyświetla informacje.
netsh diag show modem
Wyświetla wszystkie modemy.
netsh routing ip nat delete ftp
Wyłącza serwer proxy FTP.

Windows-10


Windows-10

Windows-10


Become a Sponsor
... Your button here?

HTTP: ... cmd/pl/Windows_XP/netsh/diag/show/modem.htm
0.077

QuickTextPaste_x64.exe or QuickTextPaste.exe?

 /

Alle installierten Geräte sehen (Scanner, Drucker)?

 /

How much memory does windows 7 need?

 /

Set a limit for maximum used RAM memory on Windows 10/8.1/7, how to?

 /

Wo ist in Windows 7 die Bildschirmtastatur zu finden, starten, öffnen?

 /

Vibrations Muster am Handy ändern!

 /

Was heißt denn bei Programmen: Lauffähig ab Windows 5.0 und höher?

 /

Where is the folder of Windows 10 wallpapers!

 /