NETSH - Windows XP/2000

netsh » diag » show » news

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh diag show news ? Sposób użycia: show news Parametry: /v - tryb pełny, wyświetlanie wszystkich pól /p - tryb właściwości, wyświetlanie tylko pól z wartościami Przykłady: show news show news /p show news /v

NETSH / DIAG / SHOW / NEWS

netsh diag show news - Windows 2000/XP - polecenie Wyświetla nazwę i numer portu serwera grup dyskusyjnych. / Windows 2000/XP
netsh, diag, show, news, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh routing ip delete filter
Usuwa filtr z określonego interfejsu.
netsh interface ipv6 isatap dump
Wyświetla skrypt konfiguracji.
netsh routing ip routerdiscovery uninstall
Usuwa protokół routingu odpowiadający bieżącemu kontekstowi.
netsh ras aaaa help
Wyświetla listę poleceń.
netsh firewall delete allowedprogram
Usuwa konfigurację programu dozwolonego przez zaporę.
netsh routing ip nat uninstall
Usuwa protokół routingu odpowiadający bieżącemu kontekstowi.Windows-10

Windows-10


Become a Sponsor
... Your button here?
HTTP: ... cmd/pl/Windows_XP/netsh/diag/show/news.htm
0.108

Un Zip software!

 /

Windows Keyboard Shortcut to open DVD/CD plus command line!

 /

How can I block to open *.zip, *.rar *.cab folder in explorer view?

 /

Remove Spotify from Windows-10 Autostart (enable, turn off, uninstall)!

 /

WinScan2PDF and TWAIN!

 /

Translate the Find.Same.Images.OK in my Language!

 /

7Zip Download!

 /

Help Windows 10 doesn't have a registry editor, where can i find regedit?

 /