NETSH - Windows XP/2000

netsh » dump

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh dump ? Sposób użycia: dump Uwagi: Tworzy skrypt zawierający konfigurację bieżącą. Po zapisaniu skryptu w pliku można użyć go do przywrócenia zmienionych ustawień konfiguracji.

NETSH / DUMP

netsh dump - Windows 2000/XP - polecenie Wyświetla skrypt konfiguracji. / Windows 2000/XP
netsh, dump, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh routing ip ospf add
Dodaje do tabeli wpis konfiguracji.
netsh interface set credentials
Ustawia poświadczenia używane do łączenia się z interfejsem.
netsh routing ipx sap add
Dodaje wpis konfiguracji do listy wpisów.
netsh ras show authtype
Wyświetla obecnie włączone typy uwierzytelniania.
netsh interface ip show udpstats
Wyświetla statystykę protokołu UDP.
netsh routing ip rip add interface
Konfiguruje protokół RIP w podanym interfejsie.

Windows-10


Windows-10

Windows-10


Become a Sponsor
... Your button here?

HTTP: ... cmd/pl/Windows_XP/netsh/dump.htm
0.093

Shut down or power off, power on?

 /

Screenshot Problem in Experience-Index-OK (fixed)!

 /

How do I quickly create user accounts via command line?

 /

Auto hide and showing the Windows desktop icons with a timer!

 /

Windows 10 all apps folder (open, find, delete, cleen)?

 /

How to find out if i have windows 8.1 or 8.0 version, is it x32 or x64?

 /

Use computer name and user name in Quick Text Paste!

 /

How can I change the background image on my Android smart phone?

 /