NETSH - Windows XP/2000

netsh » dump

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh dump ? Sposób użycia: dump Uwagi: Tworzy skrypt zawierający konfigurację bieżącą. Po zapisaniu skryptu w pliku można użyć go do przywrócenia zmienionych ustawień konfiguracji.

NETSH / DUMP

netsh dump - Windows 2000/XP - polecenie Wyświetla skrypt konfiguracji. / Windows 2000/XP
netsh, dump, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh routing ip ospf add
Dodaje do tabeli wpis konfiguracji.
netsh interface set credentials
Ustawia poświadczenia używane do łączenia się z interfejsem.
netsh routing ipx sap add
Dodaje wpis konfiguracji do listy wpisów.
netsh ras show authtype
Wyświetla obecnie włączone typy uwierzytelniania.
netsh interface ip show udpstats
Wyświetla statystykę protokołu UDP.
netsh routing ip rip add interface
Konfiguruje protokół RIP w podanym interfejsie.








Windows-10





Windows-10


Become a Sponsor
... Your button here?





HTTP: ... cmd/pl/Windows_XP/netsh/dump.htm
0.062

Eject the CD or DVD Drive via the Desktop Context Menu or Keyboard Shortcut, how to?

 /

How to change what happens when I close the laptop or Windows-7 notebook?

 /

How to list (see) all users via command line?

 /

Where are other Windows 10 features, how to activate it?

 /

Start Q-Dir with *.QDR settings from the Task-Bar in Windows (10,8.1,7)?

 /

Das Update wird heruntergeladen aber keine Installation unter Windows 10?

 /

Anpassen der Automatische-Wiedergabe Einstellungen in Windows-10, (Autoplay, Aktivieren, Deaktivieren)!

 /

What is test_exymple@mail.com333?

 /