NETSH - Windows XP/2000

netsh » firewall

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh firewall ? Dostępne są następujące polecenia: Polecenia w tym kontekście: ? - Wyświetla listę poleceń. add - Dodaje konfigurację zapory. delete - Usuwa konfigurację zapory. dump - Wyświetla skrypt konfiguracji. help - Wyświetla listę poleceń. reset - Resetuje konfigurację zapory do ustawień domyślnych. set - Ustawia konfigurację zapory. show - Wyświetla konfigurację zapory. Aby wyświetlić pomoc dla polecenia, wpisz polecenie, potem spację, a następnie wpisz ?.

NETSH / FIREWALL

netsh firewall - Windows 2000/XP - polecenie Zmiany w kontekście `netsh firewall'. / Windows 2000/XP
netsh, firewall, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh routing ip ospf show
Wyświetla informacje.
netsh p2p group db
Zmiany w kontekście `netsh p2p group db'.
netsh routing ipx show staticroute
Wyświetla trasy statyczne.
netsh routing ip autodhcp install
Instaluje protokół routingu odpowiadający bieżącemu kontekstowi.
netsh interface ipv6 delete destinationcache
Usuwa bufor docelowy IPv6.
netsh routing ip routerdiscovery add
Dodaje do tabeli wpis konfiguracji.Windows-10

Windows-10


Become a Sponsor
... Your button here?
HTTP: ... cmd/pl/Windows_XP/netsh/firewall.htm
0.124

Windows 8 (8.1, 10) Desktop-Verknüpfung für Programme und Programme(x86) erstellen!

 /

I think is missing is the "Invert Selection" option!

 /

Quick Text Paste Befehle und Platzhalter!

 /

Can Auto Hide Mouse Cursor Free always start minimized (to-tray)?

 /

DirPrintOK! Ein Verzeichnisausdruck-Programm für Windows

 /

How to change font name and size in cells of Explorer View!

 /

Rückgängig machen das Umbenennen in WordPad bei Windows 10?

 /

Can I install Windows-10 from the USB stick, if so, can I?

 /