netsh firewall delete portopening - Windows 2000/XP - polecenie


 
NETSH - Windows XP/2000

netsh » firewall » delete » portopening

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh firewall delete portopening ? delete portopening [ protocol = ] TCP|UDP|ALL [ port = ] 1-65535 [ [ profile = ] CURRENT|DOMAIN|STANDARD|ALL [ interface = ] nazwa ] Usuwa konfigurację portu zapory. Parametry: protocol - Protokół portu. TCP - Protokół TCP (Transmission Control Protocol). UDP - Protokół UDP (User Datagram Protocol). ALL - Wszystkie protokoły. port - Numer portu. profile - Profil konfiguracji (opcjonalne). CURRENT - Profil bieżący (domyślnie). DOMAIN - Profil domeny. STANDARD - Profil standardowy. ALL - Wszystkie profile. interface - Nazwa interfejsu (opcjonalne). Uwagi: wartości 'profile' i 'interface' nie mogą być określone razem. Przykłady: delete portopening TCP 80 delete portopening UDP 500 delete portopening protocol = TCP port = 80 delete portopening protocol = UDP port = 500

NETSH / FIREWALL / DELETE / PORTOPENING

netsh firewall delete portopening - Windows 2000/XP - polecenie Usuwa konfigurację portu zapory. / Windows 2000/XP
netsh, firewall, delete, portopening, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh routing ip set persistentroute
Modyfikuje trwałą trasę statyczną.
netsh ras aaaa set authserver
Ustawia właściwości serwera uwierzytelniania.
netsh firewall set
Ustawia konfigurację zapory.
netsh routing ip ospf add neighbor
Dodaje sąsiada protokołu OSPF.
netsh interface show credentials
Pokazuje poświadczenia używane do łączenia się z tym interfejsem.
netsh routing ipx sap delete filter
Usuwa wpis filtru protokołu z listy filtrów.Windows-10

Windows-10

... facebook.de
... Windows-10 FAQ
... Windows-10 Info


Become a Sponsor
... Your button here?

Usuwa konfigurację portu zapory. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/pl/Windows_XP/netsh/firewall/delete/portopening.htm
0.14
16618

How to find the calculator in Windows 8 and 8.1 (open, start, run)?

 /

12-Ants for the Windows Desktop!

 /

Probleme beim Tastenkürzel Befehl unter Windows 10!

 /

Windows x64 operating systems, what´s that?

 /

Wozu die Tage im linken Bereich neben der Datum Differenz-Ausgabe?

 /

Make data recovery impossible on Windows overwrites the data with random numbers!   

 /

How to uninstall the Internet Explorer in Windows 8.1 and 10!

 /

The Don't Sleep Video!

 /

Windows 8 on screen keypad at startup, start page, log in excluding keyboard?

 /

Windows-10 change keyboard settings, how to (language, settings)?

 /

Was ist Rahnsoftware, bzw. Ransomware?

 /

Create Your Own Test Certificate (code signing certificate)?

 /