NETSH - Windows XP/2000

netsh » firewall » set » allowedprogram

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh firewall set allowedprogram ? set allowedprogram [ program = ] ścieżka [ [ name = ] nazwa [ mode = ] ENABLE|DISABLE [ scope = ] ALL|SUBNET|CUSTOM [ addresses = ] adresy [ profile = ] CURRENT|DOMAIN|STANDARD|ALL ] Ustawia konfigurację programu dozwolonego przez zaporę. Parametry: program - Ścieżka i nazwa pliku programu. name - Nazwa programu (opcjonalne). mode - Tryb programu (opcjonalne). ENABLE - Dozwolony przez zaporę (domyślnie). DISABLE - Niedozwolony przez zaporę. scope - Zakres programu (opcjonalne). ALL - Zezwala na cały ruch przez zaporę (domyślnie). SUBNET - Zezwala tylko na ruch sieci lokalnej (podsieci) przez zaporę. CUSTOM - Zezwala tylko na określony ruch przez zaporę. adresy - Adresy zakresu niestandardowego (opcjonalne). profile - Profil konfiguracji (opcjonalne). CURRENT - Profil bieżący (domyślnie). DOMAIN - Profil domeny. STANDARD - Profil standardowy. ALL - Wszystkie profile. Uwagi: opcja 'scope' musi mieć wartość 'CUSTOM' w celu określenia adresów. Przykłady: set allowedprogram C:\MyApp\MyApp.exe MyApp ENABLE set allowedprogram C:\MyApp\MyApp.exe MyApp DISABLE set allowedprogram C:\MyApp\MyApp.exe MyApp ENABLE CUSTOM 157.60.0.1,172.16.0.0/16,10.0.0.0/255.0.0.0,LocalSubnet set allowedprogram program = C:\MyApp\MyApp.exe name = MyApp mode = ENABLE set allowedprogram program = C:\MyApp\MyApp.exe name = MyApp mode = DISABLE set allowedprogram program = C:\MyApp\MyApp.exe name = MyApp mode = ENABLE scope = CUSTOM addresses = 157.60.0.1,172.16.0.0/16,10.0.0.0/255.0.0.0,LocalSubnet

NETSH / FIREWALL / SET / ALLOWEDPROGRAM

netsh firewall set allowedprogram - Windows 2000/XP - polecenie Ustawia konfigurację programu dozwolonego przez zaporę. / Windows 2000/XP
netsh, firewall, set, allowedprogram, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh routing ipx sap help
Wyświetla listę poleceń.
netsh ras show tracing
Pokazuje, czy jest włączone rozszerzone śledzenie składników.
netsh interface ipv6 6to4 help
Wyświetla listę poleceń.
netsh routing ip rip delete announcefilter
Usuwa filtr anonsów ustawiony dla interfejsu.
netsh p2p pnrp cloud synchronize seed
Synchronizuje chmurę z jej serwerem rozrzutu.
netsh diag ping ieproxy
Bada usługą ping serwer proxy programu Internet Explorer.
... Windows-10
Windows 10 How To

... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To
Ustawia konfigurację programu dozwolonego przez zaporę. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/pl/Windows_XP/netsh/firewall/set/allowedprogram.htm
0.155
19142

Let the digital desktop clock start with all MS Windows 11, 10, ... OS!

 /

Identify the big resource consumer on MS Windows 11, 10, ... OS!

 /

Automatically change the power options!

 /

What is USB (interface)?

 /

Run dialog alternative for Windows 11 / 10 / 8.1 / 7 / ...

 /

Quick access to essential drive and system functions!

 /

Can I selecting multiple pieces of Text in MS-Word?

 /

Perl Strato Web Hosting funktioniert nicht, was mache ich falsch!

 /

How to show last open favorite (the name) in the explorer title bar?

 /

I miss an 'Auto column width' option in the file explorer 4 Windows?

 /

Was ist tracert.exe?

 /

How can I create millions or billions of files please?

 /