NETSH - Windows XP/2000

netsh » firewall » show » opmode

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh firewall show opmode ? show opmode Wyświetla konfigurację operacyjną zapory.

NETSH / FIREWALL / SHOW / OPMODE

netsh firewall show opmode - Windows 2000/XP - polecenie Wyświetla konfigurację operacyjną zapory. / Windows 2000/XP
netsh, firewall, show, opmode, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh interface ipv6 set interface
Modyfikuje parametry konfiguracji interfejsu.
netsh routing ip show interface
Wyświetla informacje o interfejsie.
netsh ras add link
Dodaje do listy właściwości połączenia, które protokół PPP będzie negocjował
netsh firewall set service
Ustawia konfigurację usług zapory.
netsh routing ip ospf delete neighbor
Usuwa określonego sąsiada protokołu OSPF.
netsh lan export
Zapisuje profile sieci LAN w plikach XML.

Windows-10


Become a Sponsor
... Your button here?


Windows-10

Windows-10
HTTP: ... cmd/pl/Windows_XP/netsh/firewall/show/opmode.htm
0.061

How do I set sleep mode in windows 10?

 /

How can I switch or change the Language In DesktopOK?

 /

Date / time change command prompt, with examples, how to?

 /

Change the Windows 10 computer sounds, how to?

 /

Kann man Windows-10 ohne Microsoft Account Konto installieren?

 /

How to open Windows 8.1 Fax and Scan, to scan and fax the documents (access, run, find)?

 /

How to use MultiClipBoardSlots for Windows, help?

 /

Verwenden von Computer Name und User Name in Quick Text Paste!

 /