NETSH - Windows XP/2000

netsh » firewall » show » opmode

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh firewall show opmode ? show opmode Wyświetla konfigurację operacyjną zapory.

NETSH / FIREWALL / SHOW / OPMODE

netsh firewall show opmode - Windows 2000/XP - polecenie Wyświetla konfigurację operacyjną zapory. / Windows 2000/XP
netsh, firewall, show, opmode, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh interface ipv6 set interface
Modyfikuje parametry konfiguracji interfejsu.
netsh routing ip show interface
Wyświetla informacje o interfejsie.
netsh ras add link
Dodaje do listy właściwości połączenia, które protokół PPP będzie negocjował
netsh firewall set service
Ustawia konfigurację usług zapory.
netsh routing ip ospf delete neighbor
Usuwa określonego sąsiada protokołu OSPF.
netsh lan export
Zapisuje profile sieci LAN w plikach XML.
Windows-10

Windows-10
HTTP: ... cmd/pl/Windows_XP/netsh/firewall/show/opmode.htm

0.046

Program with which you can transform JPG into PDF!

 /

Set Countdown Timer and Stopwatches in Windows 10, how to?

 /

How to change Time to display list of operating systems in win 7 (boot)?

 /

Windows 7 calculator desktop shortcut, how to?

 /

Befehle hinzufügen, zB. Tastenkürzel für schnelles Einfügen von Texten?

 /

Exit and Standby / Hibernation option on Windows 10 Seven and higher?

 /

How can I switch or change the Language In DesktopOK?

 /

How to delete Duplicate of the images ergo Pictures?

 /