NETSH - Windows XP/2000

netsh » help

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh help ? Sposób użycia: help Uwagi: wyświetla listę poleceń.

NETSH / HELP

netsh help - Windows 2000/XP - polecenie Wyświetla listę poleceń. / Windows 2000/XP
netsh, help, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh interface set credentials
Ustawia poświadczenia używane do łączenia się z interfejsem.
netsh routing ipx sap add
Dodaje wpis konfiguracji do listy wpisów.
netsh ras show authtype
Wyświetla obecnie włączone typy uwierzytelniania.
netsh interface ip show udpstats
Wyświetla statystykę protokołu UDP.
netsh routing ip rip add interface
Konfiguruje protokół RIP w podanym interfejsie.
netsh p2p pnrp cloud show seed
Wyświetla parametr konfiguracji serwera referencyjnego protokołu PNRP.
... Windows-10
Windows 10 How To

... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To
Wyświetla listę poleceń. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/pl/Windows_XP/netsh/help.htm
0.171
11506

Windows 11, 10, ... directorys sice and files cunt on your SSD, HD, ... disks!

 /

Der 3D-Benchmark für Windows 11,10, ... und Server MS OS!

 /

Improve desktop, place second monitor correctly under Windows 10/11!

 /

How to delete files without the Recycle Bin in Windows 7, 8.1, 10?

 /

Bei Windows 8.1 nach der Anmeldung direkt zum Desktop wechseln, aber wie?

 /

I am trying to uninstall Google Chrome. How can I do it?

 /

Hard disks, Hard drive?

 /

How can edit or copy very long paths in Vista address bar?

 /

Printer problems after upgrading under Windows, what did I do wrong?

 /

Use a custom user texture for the desktop CLOCK!

 /

Go directly to Defender settings via Windows 11 or 10 Desktop!

 /

The category file management on Software OK!

 /