NETSH - Windows XP/2000

netsh » interface » add » interface

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh interface add interface ? Sposób użycia: add interface [name=] [[type=]full] Parametry: Etykieta Wartość name - Nazwa interfejsu przeznaczonego do dodania. type - Jedna z następujących wartości: full: tworzy interfejs wybierania numeru na żądanie. Uwagi: Dodaje interfejs do routera. W przypadku interfejsów pełnych, w systemie musi już istnieć wpis książki telefonicznej o tej samej nazwie. Przykłady: add interface name="Interfejs wybierania numeru na żądanie" type=full Polecenie dodaje do routera interfejs wybierania numeru na żądanie.

NETSH / INTERFACE / ADD / INTERFACE

netsh interface add interface - Windows 2000/XP - polecenie Dodaje interfejs do routera. / Windows 2000/XP
netsh, interface, add, interface, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh p2p idmgr
Zmiany w kontekście `netsh p2p idmgr'.
netsh winsock show
Wyświetla informacje.
netsh routing ip delete preferenceforprotocol
Usuwa poziom preferencji dla określonego protokołu.
netsh interface ipv6 isatap set router
Ustawia informacje o routerze ISATAP.
netsh routing ip set interface
Ustawia stan interfejsu.
netsh ras aaaa set acctserver
Ustawia właściwości serwera kont.
... Windows-10
Windows 10 How To

... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To
Dodaje interfejs do routera. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/pl/Windows_XP/netsh/interface/add/interface.htm
0.186
14916

Windows 10 Home local users and groups are missing, why this?

 /

Don't Sleep - Exit und Standby/Hibernation option bei Windows 11, 10, 8.1, ..?

 /

What is EXIF?

 /

Is kinokiste.to illegal or legal?

 /

How can I restart MS Windows Explorer, Windows 11, 10, 8.1, 7, ...?

 /

Can I still use this to terminate applications on Windows 11?

 /

Quad Explorer: Quickly locate the windows working directory!

 /

Activate automatic driver downloads under Windows 11 and 10!

 /

Fantastic Rain Drops for all Mouse Devices on MS Windows OS!

 /

Command line CMD background customize color, but how, with example?

 /

Gibt es eine Möglichkeit, den Hintergrund, der momentan schwarz ist, zu ändern?

 /

Move across the File Explorer Menus and customize settings on Windows OS!

 /