NETSH - Windows XP/2000

netsh » interface » dump

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh interface dump ? Sposób użycia: dump Uwagi: Tworzy skrypt zawierający konfigurację bieżącą. Po zapisaniu skryptu w pliku można użyć go do przywrócenia zmienionych ustawień konfiguracji.

NETSH / INTERFACE / DUMP

netsh interface dump - Windows 2000/XP - polecenie Wyświetla skrypt konfiguracji. / Windows 2000/XP
netsh, interface, dump, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh p2p pnrp peer add
Dodaje wpisy.
netsh diag show client
Wyświetla wszystkich klientów sieciowych.
netsh routing ip nat add addressrange
Dodaje zakres adresów do puli adresów interfejsu NAT.
netsh interface portproxy add v6tov6
Dodaje wpis do nasłuchiwania protokołu IPv6 i łączenia serwerem proxy za pomocą protokołu IPv6.
netsh routing ipx netbios dump
Wyświetla skrypt konfiguracji.
netsh ras ip set addrreq
Ustawia, czy klienci mogą żądać swoich własnych adresów IP.Windows-10

Windows-10


Become a Sponsor
... Your button here?
HTTP: ... cmd/pl/Windows_XP/netsh/interface/dump.htm
0.108

Auto-Expand of the windows system favorites at program start?

 /

Favoriten exportieren von Google Chrome z.B. auf ein Gast-Konto?

 /

Lines in the Windows Explorer directory Tree with Q-Dir!

 /

Formatierung oder Schnellformatierung?

 /

Download Windows 10 all Version with Windows MediaCreationTool?

 /

Can I use the bin-to-iso tool in the business area, ergo commercial!

 /

What is Virtual Memory?

 /

Is the Internet  Explorer missing in Windows 10!

 /