netsh » interface » ip

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh interface ip ? Dostępne są następujące polecenia: Polecenia w tym kontekście: ? - Wyświetla listę poleceń. add - Dodaje do tabeli wpis konfiguracji. delete - Usuwa wpis konfiguracji z tabeli. dump - Wyświetla skrypt konfiguracji. help - Wyświetla listę poleceń. reset - Resetuje protokół TCP/IP i składniki pokrewne do stanu czystego. set - Ustawia informacje o konfiguracji. show - Wyświetla informacje. Aby wyświetlić pomoc dla polecenia, wpisz polecenie, potem spację, a następnie wpisz ?.

NETSH / INTERFACE / IP


Quick - Link:
Windows-10


... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To


Windows 10 How To


... Windows 11 How To
... Windows 10 FAQZmiany w kontekście `netsh interface ip'. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/pl/Windows_XP/netsh/interface/ip.htm
0.093
14181

Is an upgrading from Windows 7 or 8.1 to Windows 10 possible?

Can I also use the Standby Blocker on Windows XP, 7?

Optionally exclude hard links and soft links, for what?

Color Laser Printer Or Inkjet Printer, Which Is Better For Me?

Help, the PDF scan is no longer possible, why?

Save the Scans as JPEG files in WinScan2PDF, can I?(0)