NETSH - Windows XP/2000

netsh » interface » ip

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh interface ip ? Dostępne są następujące polecenia: Polecenia w tym kontekście: ? - Wyświetla listę poleceń. add - Dodaje do tabeli wpis konfiguracji. delete - Usuwa wpis konfiguracji z tabeli. dump - Wyświetla skrypt konfiguracji. help - Wyświetla listę poleceń. reset - Resetuje protokół TCP/IP i składniki pokrewne do stanu czystego. set - Ustawia informacje o konfiguracji. show - Wyświetla informacje. Aby wyświetlić pomoc dla polecenia, wpisz polecenie, potem spację, a następnie wpisz ?.

NETSH / INTERFACE / IP

netsh interface ip - Windows 2000/XP - polecenie Zmiany w kontekście `netsh interface ip'. / Windows 2000/XP
netsh, interface, ip, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh ras aaaa set authserver
Ustawia właściwości serwera uwierzytelniania.
netsh firewall set
Ustawia konfigurację zapory.
netsh routing ip ospf add neighbor
Dodaje sąsiada protokołu OSPF.
netsh interface show credentials
Pokazuje poświadczenia używane do łączenia się z tym interfejsem.
netsh routing ipx sap delete filter
Usuwa wpis filtru protokołu z listy filtrów.
netsh ras show multilink
Pokazuje typy łączy wielokrotnych, które protokół PPP będzie negocjowałWindows-10

Windows-10


Become a Sponsor
... Your button here?
HTTP: ... cmd/pl/Windows_XP/netsh/interface/ip.htm
0.218

Example how to paste a signature to WordPad shortcut!

 /

I search for countdown watch, for breaks in Events, Conferences, Lectures and Meetings?

 /

DesktopOK isn't saving my desktop icons. How do i uninstall it?

 /

Can I run a simple ping with TraceRouteOK?

 /

What for are the Lines and Buttons at the root in Tree-View ?

 /

Funktioniert WinScan2PDF mit meinem Scanner?

 /

Verstecken Sie den Mauszeiger auf allen Windows Desktop- und Server-Betriebssystemen!

 /

Office 2003 installiert, alles funktioniert in Win-7, aber Outlook 2003 nicht?

 /