NETSH - Windows XP/2000

netsh » interface » ip

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh interface ip ? Dostępne są następujące polecenia: Polecenia w tym kontekście: ? - Wyświetla listę poleceń. add - Dodaje do tabeli wpis konfiguracji. delete - Usuwa wpis konfiguracji z tabeli. dump - Wyświetla skrypt konfiguracji. help - Wyświetla listę poleceń. reset - Resetuje protokół TCP/IP i składniki pokrewne do stanu czystego. set - Ustawia informacje o konfiguracji. show - Wyświetla informacje. Aby wyświetlić pomoc dla polecenia, wpisz polecenie, potem spację, a następnie wpisz ?.

NETSH / INTERFACE / IP

netsh interface ip - Windows 2000/XP - polecenie Zmiany w kontekście `netsh interface ip'. / Windows 2000/XP
netsh, interface, ip, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh ras aaaa set authserver
Ustawia właściwości serwera uwierzytelniania.
netsh firewall set
Ustawia konfigurację zapory.
netsh routing ip ospf add neighbor
Dodaje sąsiada protokołu OSPF.
netsh interface show credentials
Pokazuje poświadczenia używane do łączenia się z tym interfejsem.
netsh routing ipx sap delete filter
Usuwa wpis filtru protokołu z listy filtrów.
netsh ras show multilink
Pokazuje typy łączy wielokrotnych, które protokół PPP będzie negocjował
... Windows-10
Windows 10 How To

... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To
Zmiany w kontekście `netsh interface ip'. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/pl/Windows_XP/netsh/interface/ip.htm
0.156
14181

Windows 11 und 10 Versions- und Build- Nummer am Desktop!

 /

WDAGUtilityAccount a secret user account under Windows 10/11!

 /

desk.cpl ,,5. in Windows 10 / 11!

 /

The sticky notes Windows 10 or Windows 11!

 /

Put a floating clock on Windows 11, 10, ... desktop!

 /

How to list (see) all users via command line?

 /

What is converting?

 /

Multi Touch Test on Windows 11, 10, ...!

 /

Diverse Windows Service Packs!

 /

Kann ich Desktop Icons/Symbollayout bei Windows-11,10,8.1 speichern?

 /

Was ist eine VR Brille?

 /

Automatic paste texts under Windows, why, wath for?

 /