netsh interface ip add dns - Windows 2000/XP - polecenie


 
NETSH - Windows XP/2000

netsh » interface » ip » add » dns

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh interface ip add dns ? Sposób użycia: add dns [name=] [addr=] [[index=]liczba całkowita] Parametry: Etykieta Wartość name - Nazwa interfejsu, w którym są dodawane serwery DNS. addr - Adres IP dodawanego serwera DNS. index - Określa indeks (preferencję) dla podanego adresu serwera DNS. Uwagi: Dodaje nowy adres IP serwera WINS do listy konfigurowanej statycznie. Domyślnie serwer WINS jest dodawany na końcu listy. Jeśli zostanie określony jakiś indeks, serwer WINS zostanie umieszczony na tej właśnie pozycji na liście, a w celu zwolnienia miejsca inne serwery ulegną przeniesieniu niżej. Jeśli serwery WINS poprzednio uzyskiwano poprzez DHCP, nowy adres zastąpi starą listę. Przykłady: add dns "Połączenie lokalne" 10.0.0.1 add dns "Połączenie lokalne" 10.0.0.3 index=2

NETSH / INTERFACE / IP / ADD / DNS

netsh interface ip add dns - Windows 2000/XP - polecenie Dodaje statyczny adres serwera DNS. / Windows 2000/XP
netsh, interface, ip, add, dns, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh ras ip set negotiation
Ustawia, czy protokół IP jest negocjowany dla połączeń klienta z serwerem RAS.
netsh interface ip dump
Wyświetla skrypt konfiguracji.
netsh routing ip relay delete
Usuwa wpis konfiguracji z tabeli.
netsh p2p idmgr delete identity
Usuwa tożsamości.
netsh add helper
Instaluje bibliotekę DLL pomocnika.
netsh routing ip dnsproxy
Zmiany w kontekście `netsh routing ip dnsproxy'.Windows-10

Windows-10

... facebook.de
... Windows-10 FAQ
... Windows-10 Info


Become a Sponsor
... Your button here?

Dodaje statyczny adres serwera DNS. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/pl/Windows_XP/netsh/interface/ip/add/dns.htm
0.202
14877

Download the Visual Studio 2008 Professional Edition, 90-day trial!

 /

Verknüpfung zur Verwaltung drahtloser Netzwerke auf Windows-10?

 /

Color Console ergo CMD.EXE alternative for Windows OS!

 /

Wer braucht den die alternative cmd.exe und wozu?

 /

Please keep my Mouse Speed OK on Windows 10/8.1/7.0!

 /

Can I find the Windows 8/8.1 fonts and the fonts directory?

 /

Über die Eingabeaufforderung ein Programm starten per Befehlszeile!

 /

What is Soft-Refresh, in Q-Dir Explorer-List-View?

 /

Preview, rotate, customize the page to PDF!

 /

Adjust the preview window size in Windows 10, how to (MS-Explorer, enable)?

 /

Scan a document with a front and back page and save it as multi single PDF!

 /

Windows 8.1 and 10: Show installed updates or uninstall?

 /