NETSH - Windows XP/2000

netsh » interface » ip » add » wins

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh interface ip add wins ? Sposób użycia: add wins [name=] [addr=] [[index=]liczba całkowita] Parametry: Etykieta Wartość name - Nazwa interfejsu, w którym są dodawane serwery WINS. addr - Adres IP dla dodawanego serwera WINS. index - Określa indeks (preferencję) dla określonego adresu serwera WINS. Uwagi: Dodaje nowy adres IP serwera WINS do listy konfigurowanej statycznie. Domyślnie serwer WINS jest dodawany na końcu listy. Jeśli zostanie określony jakiś indeks, serwer WINS zostanie umieszczony na tej właśnie pozycji na liście, a w celu zwolnienia miejsca inne serwery ulegną przeniesieniu niżej. Jeśli serwery WINS poprzednio uzyskiwano poprzez DHCP, nowy adres zastąpi starą listę. Przykłady: add wins "Połączenie lokalne" 10.0.0.1 add wins "Połączenie lokalne" 10.0.0.3 index=2

NETSH / INTERFACE / IP / ADD / WINS

netsh interface ip add wins - Windows 2000/XP - polecenie Dodaje statyczny adres serwera WINS. / Windows 2000/XP
netsh, interface, ip, add, wins, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh ras ipx show config
Wyświetla bieżącą konfigurację protokołu IPX dla serwera RAS.
netsh interface ip show ipaddress
Wyświetla bieżące adresy IP.
netsh routing ip relay show ifstats
Wyświetla statystykę Agenta przekazywania DHCP dla poszczególnych interfejsów.
netsh p2p pnrp cloud set
Ustawia parametry konfiguracji.
netsh diag connect
Łączy z serwerami grup dyskusyjnych i poczty oraz serwerami proxy.
netsh routing ip igmp
Zmiany w kontekście `netsh routing ip igmp'.Windows-10

Windows-10

... facebook.de
... Windows-10 FAQ
... Windows-10 Info


Become a Sponsor
... Your button here?

Dodaje statyczny adres serwera WINS. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/pl/Windows_XP/netsh/interface/ip/add/wins.htm
0.312
15249

Is OneLoupe a magnifier with Windows dual monitors support?

 /

I can not find the bytes on my Windows 10 PC?

 /

Windows 10 remove frequent directorys from explorer (quick access)?

 /

How do I remove the reboot deletion program from my windows 10?

 /

How can I customize the Windows 10 Start Menu?

 /

Simply type in bold, italic or underlined:

 /

Can i customize user account picture in Windows 7?

 /

How to translate Get Pixel Color for people in my country?

 /

Can I uninstall The auto hide cursor?

 /

Install Windows 10 excluding Product Key, can I do this?

 /

Das Kopieren oder Verschieben bestätigen lassen im Datei Explorer!

 /

Make Windows-10 Standard User to Guest-Account, how to change rights?

 /