netsh interface ip add wins - Windows 2000/XP - polecenie


 
NETSH - Windows XP/2000

netsh » interface » ip » add » wins

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh interface ip add wins ? Sposób użycia: add wins [name=] [addr=] [[index=]liczba całkowita] Parametry: Etykieta Wartość name - Nazwa interfejsu, w którym są dodawane serwery WINS. addr - Adres IP dla dodawanego serwera WINS. index - Określa indeks (preferencję) dla określonego adresu serwera WINS. Uwagi: Dodaje nowy adres IP serwera WINS do listy konfigurowanej statycznie. Domyślnie serwer WINS jest dodawany na końcu listy. Jeśli zostanie określony jakiś indeks, serwer WINS zostanie umieszczony na tej właśnie pozycji na liście, a w celu zwolnienia miejsca inne serwery ulegną przeniesieniu niżej. Jeśli serwery WINS poprzednio uzyskiwano poprzez DHCP, nowy adres zastąpi starą listę. Przykłady: add wins "Połączenie lokalne" 10.0.0.1 add wins "Połączenie lokalne" 10.0.0.3 index=2

NETSH / INTERFACE / IP / ADD / WINS

netsh interface ip add wins - Windows 2000/XP - polecenie Dodaje statyczny adres serwera WINS. / Windows 2000/XP
netsh, interface, ip, add, wins, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh ras ipx show config
Wyświetla bieżącą konfigurację protokołu IPX dla serwera RAS.
netsh interface ip show ipaddress
Wyświetla bieżące adresy IP.
netsh routing ip relay show ifstats
Wyświetla statystykę Agenta przekazywania DHCP dla poszczególnych interfejsów.
netsh p2p pnrp cloud set
Ustawia parametry konfiguracji.
netsh diag connect
Łączy z serwerami grup dyskusyjnych i poczty oraz serwerami proxy.
netsh routing ip igmp
Zmiany w kontekście `netsh routing ip igmp'.Windows-10

Windows-10

... facebook.de
... Windows-10 FAQ
... Windows-10 Info


Become a Sponsor
... Your button here?

Dodaje statyczny adres serwera WINS. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/pl/Windows_XP/netsh/interface/ip/add/wins.htm
0.125
15249

Repair Corrupted Windows System with simple cmd.exe Commands, how to do?

 /

Turn off and Enable Column in Explorer Listview of Q-Dir!

 /

Auto update the driver software on the win-8 or 8.1 via device manager!

 /

How can i filter the Files in Explorer Views in Quad-Dir?

 /

Sperren Sie Ihren Computer mit der Maus Taste!

 /

Find Same Images Rotated and Negative plus Flipped!

 /

Windows 8.1 and 10 keyboard speed (faster, slower and repeat)!

 /

Einzelne Cookies im Firefox löschen, Beispiel!

 /

Run Windows 8.1 or 10 explorer in administrative mode (open, call, start, find)?

 /

Wie kann man in Windows 8.1 einen Neustart mit Wiederherstellungs-Optionen einleiten?

 /

What internet browsers will work on Windows 7?

 /

Prevent Windows 10 programs from automatically starting, how does it work?

 /