NETSH - Windows XP/2000

netsh » interface » ip » delete » address

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh interface ip delete address ? Sposób użycia: delete address [name=] [[addr=]adres IP] [[gateway=]adres IP|ALL] Parametry: Etykieta Wartość name - Nazwa interfejsu. addr - Statyczny adres IP dla interfejsu o podanej nazwie. gateway - Jedna z następujących wartości: : określony adres IP brama domyślnej dla usuwanego statycznego adresu IP. ALL: usuwa wszystkie adresy IP dla usuwanego statycznego adresu IP. Uwagi: usuwa adres IP z interfejsu o wielu statycznych adresach IP lub usuwa bramę domyślną z określonego interfejsu. Przykłady: delete address "Połączenie lokalne" addr=10.0.0.1 gateway=all

NETSH / INTERFACE / IP / DELETE / ADDRESS

netsh interface ip delete address - Windows 2000/XP - polecenie Usuwa adres IP lub bramę domyślną z podanego interfejsu. / Windows 2000/XP
netsh, interface, ip, delete, address, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh routing ip add scope
Dodaje zakres multiemisji.
netsh interface ipv6 add 6over4tunnel
Tworzy interfejs 6over4.
netsh routing ip rip show global
Pokazuje parametry globalne protokołu RIP.
netsh p2p pnrp peer delete registration
Wyrejestrowywuje nazwy elementów równorzędnych.
netsh diag show dns
Wyświetla adres serwery DNS dla każdej z kart.
netsh routing ip nat add interface
Konfiguruje NAT w określonym interfejsie.
... Windows-10
Windows 10 How To

... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To
Usuwa adres IP lub bramę domyślną z podanego interfejsu. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/pl/Windows_XP/netsh/interface/ip/delete/address.htm
0.14
18879

The TV reception and the picture quality have suddenly deteriorated?

 /

USB Net Gross Data Rate, USB 3, 2, 1?

 /

Open the Indexing Options in Windows 10/11!

 /

Auto Hide the Mouse Cursor on MS Windows 11, 10, ... Desktop and Server OS!

 /

Change the Directory in Command Prompt Tab-View!

 /

Clone eg transfer the directory from Explorer View-1 to View-2?

 /

Disable files, folders, apps, recently used in the Windows 11 Start!

 /

Wo finde ich die Windows Bildschirmtastatur?

 /

What is phishing?

 /

Windows 10 drop-down menus are aligned to the left, why not right?

 /

Quickly insert bullets and numbered lists in Word!

 /

Is it possible to adjust the Window animations under Windows 10 / 11?

 /