NETSH - Windows XP/2000

netsh » interface » ip » delete » address

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh interface ip delete address ? Sposób użycia: delete address [name=] [[addr=]adres IP] [[gateway=]adres IP|ALL] Parametry: Etykieta Wartość name - Nazwa interfejsu. addr - Statyczny adres IP dla interfejsu o podanej nazwie. gateway - Jedna z następujących wartości: : określony adres IP brama domyślnej dla usuwanego statycznego adresu IP. ALL: usuwa wszystkie adresy IP dla usuwanego statycznego adresu IP. Uwagi: usuwa adres IP z interfejsu o wielu statycznych adresach IP lub usuwa bramę domyślną z określonego interfejsu. Przykłady: delete address "Połączenie lokalne" addr=10.0.0.1 gateway=all

NETSH / INTERFACE / IP / DELETE / ADDRESS

netsh interface ip delete address - Windows 2000/XP - polecenie Usuwa adres IP lub bramę domyślną z podanego interfejsu. / Windows 2000/XP
netsh, interface, ip, delete, address, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh routing ip add scope
Dodaje zakres multiemisji.
netsh interface ipv6 add 6over4tunnel
Tworzy interfejs 6over4.
netsh routing ip rip show global
Pokazuje parametry globalne protokołu RIP.
netsh p2p pnrp peer delete registration
Wyrejestrowywuje nazwy elementów równorzędnych.
netsh diag show dns
Wyświetla adres serwery DNS dla każdej z kart.
netsh routing ip nat add interface
Konfiguruje NAT w określonym interfejsie.Windows-10

Windows-10

... facebook.de
... Windows-10 FAQ
... Windows-10 Info


Become a Sponsor
... Your button here?

Usuwa adres IP lub bramę domyślną z podanego interfejsu. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/pl/Windows_XP/netsh/interface/ip/delete/address.htm
0.233
18879

The 7-zip context is not in Explorer-Views under Windows 10 x64. Why?

 /

How to auto run a program at a certain time in Windows 8.1 / 10?

 /

Can I disable autoplay for DVD, CD, USB in Windows 7, how to?

 /

Access to hidden options in Windows 10 and 8,1 Explorer, via mouse!

 /

Features in Desktop-OK for Tray ergo Info area of ​​the Windows Task-Bar!

 /

Violet ist eine schöne königliche Farbe, was sich auch am Desktop als Uhr beweisen kann!

 /

With several Monitors make the Windows 10 desktop better to use!

 /

Show System Volume Information in Explorer View of Q-Dir!

 /

Your account is now infected! Modify the password this time!

 /

Prevent system Shutdown, Stand By, Turn Off , Restart, Hibernate!

 /

What is Multi-Core Processors?

 /

An Altarnative Scann Software for free is WinScan2PDF!

 /