NETSH - Windows XP/2000

netsh » interface » ip » delete » address

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh interface ip delete address ? Sposób użycia: delete address [name=] [[addr=]adres IP] [[gateway=]adres IP|ALL] Parametry: Etykieta Wartość name - Nazwa interfejsu. addr - Statyczny adres IP dla interfejsu o podanej nazwie. gateway - Jedna z następujących wartości: : określony adres IP brama domyślnej dla usuwanego statycznego adresu IP. ALL: usuwa wszystkie adresy IP dla usuwanego statycznego adresu IP. Uwagi: usuwa adres IP z interfejsu o wielu statycznych adresach IP lub usuwa bramę domyślną z określonego interfejsu. Przykłady: delete address "Połączenie lokalne" addr=10.0.0.1 gateway=all

NETSH / INTERFACE / IP / DELETE / ADDRESS

netsh interface ip delete address - Windows 2000/XP - polecenie Usuwa adres IP lub bramę domyślną z podanego interfejsu. / Windows 2000/XP
netsh, interface, ip, delete, address, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh routing ip add scope
Dodaje zakres multiemisji.
netsh interface ipv6 add 6over4tunnel
Tworzy interfejs 6over4.
netsh routing ip rip show global
Pokazuje parametry globalne protokołu RIP.
netsh p2p pnrp peer delete registration
Wyrejestrowywuje nazwy elementów równorzędnych.
netsh diag show dns
Wyświetla adres serwery DNS dla każdej z kart.
netsh routing ip nat add interface
Konfiguruje NAT w określonym interfejsie.

Windows-10


Windows-10

Windows-10


Become a Sponsor
... Your button here?

HTTP: ... cmd/pl/Windows_XP/netsh/interface/ip/delete/address.htm
0.062

How to restart windows programs or processes with ProcessKO?

 /

How can I see the installed version of DirectX on my Win-7 Computer?

 /

Can I disable Spell-Checking or Auto-Correction in Windows 8.1 and Win 10?

 /

Why do the heart flakes rotate on the desktop?

 /

How can i force move or copy of the data while dragging?

 /

Looking for a USB Floppy Emulator on Windows 10?

 /

How to enable Screen-Saver Password on Windows 7?

 /

Minimize Thunderbird in tray notification area (example)!

 /