netsh interface ip set dns - Windows 2000/XP - polecenie


 
NETSH - Windows XP/2000

netsh » interface » ip » set » dns

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh interface ip set dns ? Sposób użycia: set dns [name=] [source=]dhcp|static [addr=]|none [[register=]none|primary|both] Parametry: Etykieta Wartość name - Nazwa interfejsu. source - Jedna z następujących wartości: dhcp: Ustawia DHCP jako źródło dla konfigurowania serwerów DNS dla podanego interfejsu. static: Ustawia źródło dla konfigurowania serwerów DNS na lokalną konfigurację statyczną. addr - Jedna z następujących wartości: : Adres IP serwera DNS. none: Oczyszcza listę serwerów DNS. register - Jedna z następujących wartości: none: Wyłącza rejestrację dynamicznego DNS. primary: Rejestruje tylko pod podstawowym sufiksem DNS. both: Rejestruje zarówno pod podstawowym sufiksem DNS, jak i pod sufiksem specyficznym dla połączenia. Uwagi: Ustawia konfigurację serwerów na tryb DHCP lub tryb statyczny. Tylko wtedy, gdy parametr "source" przyjmuje wartość "static", również opcja "addr" staje się dostępna dla konfigurowania listy statycznej adresów IP serwerów DNS dla podanego interfejsu. Przykłady: set dns name="Połączenie lokalne" source=dhcp set dns "Połączenie lokalne" static 10.0.0.1 primary

NETSH / INTERFACE / IP / SET / DNS

netsh interface ip set dns - Windows 2000/XP - polecenie Ustawia tryb i adresy serwera DNS. / Windows 2000/XP
netsh, interface, ip, set, dns, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh routing ip ospf show routefilter
Wyświetla informacje o trasie filtru protokołu OSPF.
netsh p2p group resolve
Rozpoznaje uczestnika grupy i wyświetla jego adres.
netsh show helper
Wyświetla listę pomocników najwyższego poziomu.
netsh routing ip delete
Usuwa wpisy konfiguracji z listy wpisów.
netsh interface ipv6 install
Instaluje IPv6.
netsh routing ip routerdiscovery show
Wyświetla informacje.Windows-10

Windows-10

... facebook.de
... Windows-10 FAQ
... Windows-10 Info


Become a Sponsor
... Your button here?

Ustawia tryb i adresy serwera DNS. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/pl/Windows_XP/netsh/interface/ip/set/dns.htm
0.171
14788

Where can I see if Service Pack 1 is installed on my Windows 7?

 /

Wenn sich die Maus Geschwindigkeit immer wieder ändert!

 /

Insert specific text into the documents and win commands even under 10!

 /

How can I uninstall the File Unlocker ThisIsMyFile?

 /

Where can I see if Service Pack 1 is installed on my Windows 7?

 /

Wenn sich die Maus Geschwindigkeit immer wieder ändert!

 /

How can i filter the Files in Explorer Views in Quad-Dir?

 /

Supports Windows 7, the Cool'n'Quiet power-saving mode of the AMD processors?

 /

Ausgabe Speicher der CMD-Eingabeaufforderung erhöhen!

 /

Download Outlook or Mail for windows 7!

 /

Wenn sich die Maus Geschwindigkeit immer wieder ändert!

 /

Huge Desktop Pointer Stick in USA design!

 /