netsh » interface » ip » set » dns

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh interface ip set dns ? Sposób użycia: set dns [name=] [source=]dhcp|static [addr=]|none [[register=]none|primary|both] Parametry: Etykieta Wartość name - Nazwa interfejsu. source - Jedna z następujących wartości: dhcp: Ustawia DHCP jako źródło dla konfigurowania serwerów DNS dla podanego interfejsu. static: Ustawia źródło dla konfigurowania serwerów DNS na lokalną konfigurację statyczną. addr - Jedna z następujących wartości: : Adres IP serwera DNS. none: Oczyszcza listę serwerów DNS. register - Jedna z następujących wartości: none: Wyłącza rejestrację dynamicznego DNS. primary: Rejestruje tylko pod podstawowym sufiksem DNS. both: Rejestruje zarówno pod podstawowym sufiksem DNS, jak i pod sufiksem specyficznym dla połączenia. Uwagi: Ustawia konfigurację serwerów na tryb DHCP lub tryb statyczny. Tylko wtedy, gdy parametr "source" przyjmuje wartość "static", również opcja "addr" staje się dostępna dla konfigurowania listy statycznej adresów IP serwerów DNS dla podanego interfejsu. Przykłady: set dns name="Połączenie lokalne" source=dhcp set dns "Połączenie lokalne" static 10.0.0.1 primary

NETSH / INTERFACE / IP / SET / DNS


Quick - Link:
netsh routing ip ospf show routefilter
Wyświetla informacje o trasie filtru protokołu OSPF.
netsh interface ipv6 install
Instaluje IPv6.
netsh routing ip routerdiscovery show
Wyświetla informacje.
netsh ras aaaa delete authserver
Usuwa serwer RADIUS.
Windows-10


... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To


Windows 10 How To


... Windows 11 How To
... Windows 10 FAQUstawia tryb i adresy serwera DNS. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/pl/Windows_XP/netsh/interface/ip/set/dns.htm
0.061
14788
I was able to install Windows 11 without TPM, why? Wo sind die besten Registry Hacks für Windows 11? The Ways, to open the File Explorer in Windows 11 and 10? DesktopOK to the latest version Refresh, autoupdate, full uninstall? Kann man Desktop-OK immer minimiert im Info-Bereich starten lassen? Is it possible to roll back a Windows driver? Is it possible to roll back a Windows driver? Ich habe Windows 11 ohne TPM installieren können, warum? What do I need admin rights to close / quit programs with Process-KO? Was ist Windows Vista-Aero?(0)