NETSH - Windows XP/2000

netsh » interface » ip » set » wins

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh interface ip set wins ? Sposób użycia: set wins [name=] [source=]dhcp|static [addr=]|none Parametry: Etykieta Wartość name - Nazwa interfejsu. source - Jedna z następujących wartości: dhcp: Ustawia DHCP jako źródło dla konfigurowania serwerów WINS dla podanego interfejsu. static: Ustawia źródło dla konfigurowania serwerów WINS na lokalną konfigurację statyczną. addr - Jedna z następujących wartości: : Adres IP serwera WINS. none: Oczyszcza listę serwerów WINS. Uwagi: Ustawia konfigurację serwerów na tryb DHCP lub tryb statyczny. Tylko wtedy, gdy parametr "source" przyjmuje wartość "static", również opcja "addr" staje się dostępna dla konfigurowania listy statycznej adresów IP serwerów WINS dla podanego interfejsu. Przykłady: set wins name="Połączenie lokalne" source=dhcp set wins "Połączenie lokalne" static 10.0.0.1

NETSH / INTERFACE / IP / SET / WINS

netsh interface ip set wins - Windows 2000/XP - polecenie Ustawia tryb i adresy serwera WINS. / Windows 2000/XP
netsh, interface, ip, set, wins, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh routing ip relay install
Instaluje protokół routingu odpowiadający bieżącemu kontekstowi.
netsh p2p idmgr show identities
Wyświetla listę tożsamości.
netsh bridge set
Ustawia informacje o konfiguracji.
netsh routing ip dnsproxy set global
Ustawia globalne parametry serwera proxy DNS.
netsh interface ipv6 set address
Modyfikuje informacje o adresie IPv6.
netsh routing ip show boundarystats
Wyświetla granice multiemisji IP
... Windows-10
Windows 10 How To

... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To
Ustawia tryb i adresy serwera WINS. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/pl/Windows_XP/netsh/interface/ip/set/wins.htm
0.155
15160

Windows Explorer "Senden an" Einträge reduzieren bzw entfernen?

 /

Automatic initiation of standby mode under Windows 10/11 and other OS!

 /

Windows 8.1 Desktop umstellen, bzw. anpassen!

 /

Wie schalte ich den Tabletmodus in Windows 10 ein und aus (Vollbild)?

 /

How to change the Windows 8 user password, remove or create?

 /

Changing the settings for mains operation and idle state!

 /

Look at the logging of problems in Windows 10/11 event viewer!

 /

Zip / Rar Archive mit Password oder Kennwort öffnen!

 /

Can I do a double-click?

 /

Convert the IKEA DUKTIG play kitchen onto castors!

 /

Soll ich einen Bildschirmschoner verwenden unter Windows (11, 10, 8.1, 7.0, ...)?

 /

Can I view and use the fonts excluding installing the windows font file?

 /