netsh interface ip set wins - Windows 2000/XP - polecenie


 
NETSH - Windows XP/2000

netsh » interface » ip » set » wins

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh interface ip set wins ? Sposób użycia: set wins [name=] [source=]dhcp|static [addr=]|none Parametry: Etykieta Wartość name - Nazwa interfejsu. source - Jedna z następujących wartości: dhcp: Ustawia DHCP jako źródło dla konfigurowania serwerów WINS dla podanego interfejsu. static: Ustawia źródło dla konfigurowania serwerów WINS na lokalną konfigurację statyczną. addr - Jedna z następujących wartości: : Adres IP serwera WINS. none: Oczyszcza listę serwerów WINS. Uwagi: Ustawia konfigurację serwerów na tryb DHCP lub tryb statyczny. Tylko wtedy, gdy parametr "source" przyjmuje wartość "static", również opcja "addr" staje się dostępna dla konfigurowania listy statycznej adresów IP serwerów WINS dla podanego interfejsu. Przykłady: set wins name="Połączenie lokalne" source=dhcp set wins "Połączenie lokalne" static 10.0.0.1

NETSH / INTERFACE / IP / SET / WINS

netsh interface ip set wins - Windows 2000/XP - polecenie Ustawia tryb i adresy serwera WINS. / Windows 2000/XP
netsh, interface, ip, set, wins, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh routing ip relay install
Instaluje protokół routingu odpowiadający bieżącemu kontekstowi.
netsh p2p idmgr show identities
Wyświetla listę tożsamości.
netsh bridge set
Ustawia informacje o konfiguracji.
netsh routing ip dnsproxy set global
Ustawia globalne parametry serwera proxy DNS.
netsh interface ipv6 set address
Modyfikuje informacje o adresie IPv6.
netsh routing ip show boundarystats
Wyświetla granice multiemisji IPWindows-10

Windows-10

... facebook.de
... Windows-10 FAQ
... Windows-10 Info


Become a Sponsor
... Your button here?

Ustawia tryb i adresy serwera WINS. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/pl/Windows_XP/netsh/interface/ip/set/wins.htm
0.109
15160

What is Portable Freeware/Software?

 /

If do nothing on the PC as soon as possible in standby mode under Windows 10, 8.1, 7!

 /

Task Manager Desktop shortcut, start minimized in Windows 8.1 / 10!

 /

Create search shortcut on Windows-10 Desktop, how to?

 /

Spotify aus Windows-10 Autostart entfernen (aktivieren, deaktivieren, deinstallieren)!

 /

For the Greens and Greenpeace just the right desktop clock!

 /

Translate or customize the Language, can I?

 /

What does cross-platform mean?

 /

Deaktivieren der automatischen Abschaltung in Windows 8, kann man das?

 /

Download Language Packs for Windows-7!

 /

Bin bei Facebook.de Mitglied und ich frage mich, ob meine Privatsphäre bei Facebook.de gewährleistet ist?

 /

Windows 8.1/10: The file associations on Metro applications are frustrating!

 /