NETSH - Windows XP/2000

netsh » interface » ip » show

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh interface ip show ? Dostępne są następujące polecenia: Polecenia w tym kontekście: show address - Wyświetla konfigurację adresu IP. show config - Wyświetla adres IP i dodatkowe informacje. show dns - Wyświetla adresy serwera DNS. show icmp - Wyświetla statystykę ICMP. show interface - Wyświetla statystykę interfejsu IP. show ipaddress - Wyświetla bieżące adresy IP. show ipnet - Wyświetla mapowania protokołu IP typu sieć do nośnika. show ipstats - Wyświetla statystykę protokołu IP. show joins - Wyświetla łącznie grupy multiemisji. show offload - Wyświetla informacje o odciążaniu. show tcpconn - Wyświetla połączenia protokołu TCP. show tcpstats - Wyświetla statystykę protokołu TCP. show udpconn - Wyświetla połączenia protokołu UDP. show udpstats - Wyświetla statystykę protokołu UDP. show wins - Wyświetla adresy serwera WINS.

NETSH / INTERFACE / IP / SHOW

netsh interface ip show - Windows 2000/XP - polecenie Wyświetla informacje. / Windows 2000/XP
netsh, interface, ip, show, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh routing ip rip add
Dodaje do tabeli wpis konfiguracji.
netsh p2p pnrp cloud show list
Wyświetla listę chmur.
netsh diag dump
Wyświetla skrypt konfiguracji.
netsh routing ip igmp dump
Wyświetla skrypt konfiguracji.
netsh interface ipv6 show dns
Wyświetla adresy serwera DNS.
netsh routing ipx
Zmiany w kontekście `netsh routing ipx'.Windows-10

Windows-10

... facebook.de
... Windows-10 FAQ
... Windows-10 Info


Become a Sponsor
... Your button here?

Wyświetla informacje. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/pl/Windows_XP/netsh/interface/ip/show.htm
0.202
13364

Windows 10 i downloaded a program and cant find it?

 /

Change Shared Folders and Hard Drives in Windows 7 or add and remove!

 /

MMT Installer, Portable, and Desktop Version Difference!

 /

Windows 8.1/10: How to show  administrative  Management Tools in the Start Tiles!

 /

MEMORY.DMP file?

 /

Kann ich auch bei Windows 7 mehrere Benutzerkonten haben?

 /

QuickTextPaste in Programs(x86) or Programs?

 /

Windows 10/8.1/7 Programme als Administrator ausführen?

 /

Can I download the Windows 7 test version (2019)?

 /

Ausführen von MS Visual C++ 6.0 auf Windows 8.1 und 10!

 /

How to use the password reset disk in Windows 7?

 /

Modify Recycle Bin in Windows 10, can I?

 /