NETSH - Windows XP/2000

netsh » interface » ip » show » ipstats

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh interface ip show ipstats ? Sposób użycia: show ipstats [[rr=]liczba całkowita] Parametry: Etykieta Wartość rr - Wyrażona w sekundach częstotliwość odświeżania statystyki protokołu IP. Uwagi: wyświetla informacje o statystyce protokołu IP. Przykłady: show ipstats show ipstats rr=5

NETSH / INTERFACE / IP / SHOW / IPSTATS

netsh interface ip show ipstats - Windows 2000/XP - polecenie Wyświetla statystykę protokołu IP. / Windows 2000/XP
netsh, interface, ip, show, ipstats, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh routing ipx sap add
Dodaje wpis konfiguracji do listy wpisów.
netsh ras show authtype
Wyświetla obecnie włączone typy uwierzytelniania.
netsh interface ip show udpstats
Wyświetla statystykę protokołu UDP.
netsh routing ip rip add interface
Konfiguruje protokół RIP w podanym interfejsie.
netsh p2p pnrp cloud show seed
Wyświetla parametr konfiguracji serwera referencyjnego protokołu PNRP.
netsh diag ping
Testuje poleceniem ping usługę WINS, protokól IP, grupy dyskusyjne, pocztę, serwer proxy DNS i karty.

Windows-10


Windows-10

Windows-10


Become a Sponsor
... Your button here?

HTTP: ... cmd/pl/Windows_XP/netsh/interface/ip/show/ipstats.htm
0.062

Hybrider Ruhezustand Einstellungen in Windows 10 (ausschalten, deaktivieren)?

 /

Desktop shortcut for Excel, Outlook, Word 2013 / 365  on the Windows 8.1 / 10 Desktop?

 /

Muss ich immer mit aktiviertem Defender unter Win-10 arbeiten!

 /

How to create Selection of text fields for single hotkey (keyboard shortcut)?

 /

Das Gerät hat den Leistungstest nicht bestanden - Samsung?

 /

KO Timer to quit hanging Windows apps and programs!

 /

How to use the search box in the Windows Explorer file search (8, 8.1 and 10)!

 /

Set a limit for maximum used RAM memory on Windows 10/8.1/7, how to?

 /