NETSH - Windows XP/2000

netsh » interface » ip » show » ipstats

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh interface ip show ipstats ? Sposób użycia: show ipstats [[rr=]liczba całkowita] Parametry: Etykieta Wartość rr - Wyrażona w sekundach częstotliwość odświeżania statystyki protokołu IP. Uwagi: wyświetla informacje o statystyce protokołu IP. Przykłady: show ipstats show ipstats rr=5

NETSH / INTERFACE / IP / SHOW / IPSTATS

netsh interface ip show ipstats - Windows 2000/XP - polecenie Wyświetla statystykę protokołu IP. / Windows 2000/XP
netsh, interface, ip, show, ipstats, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh routing ipx sap add
Dodaje wpis konfiguracji do listy wpisów.
netsh ras show authtype
Wyświetla obecnie włączone typy uwierzytelniania.
netsh interface ip show udpstats
Wyświetla statystykę protokołu UDP.
netsh routing ip rip add interface
Konfiguruje protokół RIP w podanym interfejsie.
netsh p2p pnrp cloud show seed
Wyświetla parametr konfiguracji serwera referencyjnego protokołu PNRP.
netsh diag ping
Testuje poleceniem ping usługę WINS, protokól IP, grupy dyskusyjne, pocztę, serwer proxy DNS i karty.

Windows-10


Become a Sponsor
... Your button here?


Windows-10

Windows-10
HTTP: ... cmd/pl/Windows_XP/netsh/interface/ip/show/ipstats.htm
0.077

Difference between Save Current State and Save Current State at Desktop Item?

 /

Unattractive aspect ratio when scanning with WinScan2PDF?

 /

Hard disks, Hard drive?

 /

Turn off windows 10 search indexing service (customize, disable)?

 /

Virtual on screen keyboard windows 10 Desktop shortcut, how to?

 /

QuickTextPaste does not save the settings, how can I uninstall it?

 /

System requirements for Windows 8 and 8.1?

 /

For what, I am an expert and I know what I am doing?

 /