NETSH - Windows XP/2000

netsh » interface » ip » show » tcpconn

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh interface ip show tcpconn ? Sposób użycia: show tcpconn [[index=] lokalny_adres_IP port_lokalny zdalny_adres_IP port_zdalny ] [[rr=] częstotliwość odświeżania ] Parametry: Etykieta Wartość index - musi zawierać adresy IP i numery portów zarówno dla lokalnych, jak i zdalnych punktów końcowych połączenia TCP. rr - Wyrażona w sekundach częstotliwość odświeżania informacji o połączeniu TCP. Uwagi: wyświetla informacje o stanie połączenia TCP. Przykłady: show tcpconn show tcpconn index=10.0.0.1 389 10.0.0.1 1931

NETSH / INTERFACE / IP / SHOW / TCPCONN

netsh interface ip show tcpconn - Windows 2000/XP - polecenie Wyświetla połączenia protokołu TCP. / Windows 2000/XP
netsh, interface, ip, show, tcpconn, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh winsock show
Wyświetla informacje.
netsh routing ip delete preferenceforprotocol
Usuwa poziom preferencji dla określonego protokołu.
netsh interface ipv6 isatap set router
Ustawia informacje o routerze ISATAP.
netsh routing ip set interface
Ustawia stan interfejsu.
netsh ras aaaa set acctserver
Ustawia właściwości serwera kont.
netsh firewall help
Wyświetla listę poleceń.
... Windows-10
Windows 10 How To

... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To
Wyświetla połączenia protokołu TCP. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/pl/Windows_XP/netsh/interface/ip/show/tcpconn.htm
0.405
16878

Automatisches Anpassen der Energieoptionen unter Windows!

 /

Was ist Windows Vista-Aero?

 /

Edit Q-Dir *.qdr file for a custom start of the quad file explorer!

 /

Was ist web.archive.org für eine Seite, (Boot, Zugriffe, Datenschutz)?

 /

So erstellen Sie einen diagonalen Text in Word!

 /

Advanced calendar and month text paste example!

 /

Defender slows down the development of applications, programs and APPs!

 /

Alpha-Transparency and Tools?

 /

Can I customize font name and size in cells of Explorer View!

 /

Safely Remove Disk on Windows 10?

 /

Why are there pimples on the F and J keys?

 /

What is an Office Product Key Card?

 /