NETSH - Windows XP/2000

netsh » interface » ip » show » tcpconn

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh interface ip show tcpconn ? Sposób użycia: show tcpconn [[index=] lokalny_adres_IP port_lokalny zdalny_adres_IP port_zdalny ] [[rr=] częstotliwość odświeżania ] Parametry: Etykieta Wartość index - musi zawierać adresy IP i numery portów zarówno dla lokalnych, jak i zdalnych punktów końcowych połączenia TCP. rr - Wyrażona w sekundach częstotliwość odświeżania informacji o połączeniu TCP. Uwagi: wyświetla informacje o stanie połączenia TCP. Przykłady: show tcpconn show tcpconn index=10.0.0.1 389 10.0.0.1 1931

NETSH / INTERFACE / IP / SHOW / TCPCONN

netsh interface ip show tcpconn - Windows 2000/XP - polecenie Wyświetla połączenia protokołu TCP. / Windows 2000/XP
netsh, interface, ip, show, tcpconn, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh winsock show
Wyświetla informacje.
netsh routing ip delete preferenceforprotocol
Usuwa poziom preferencji dla określonego protokołu.
netsh interface ipv6 isatap set router
Ustawia informacje o routerze ISATAP.
netsh routing ip set interface
Ustawia stan interfejsu.
netsh ras aaaa set acctserver
Ustawia właściwości serwera kont.
netsh firewall help
Wyświetla listę poleceń.
Windows-10

Windows-10
HTTP: ... cmd/pl/Windows_XP/netsh/interface/ip/show/tcpconn.htm

0.046

How do I open/start directly the Windows-7 Task Manager, keyboard shortcuts?

 /

Ein mit PowerQuest Partition Magic 8.0 zusammengeführter Ordner kann nicht gelöscht werden?

 /

Office 2010 direct download links plus trial versions!

 /

Kann ich mein Win-XP auf Windows 7 aktualisieren, bzw. updaten?

 /

Auto Align to grid and auto arrange in Explorer List-View!

 /

Open a new program instance or window via Windows Start (8.x, 10)!

 /

What brings the user the Dual View and cloning in the Font Viewer?

 /

What are the individual test values or measurements for hard drives?

 /