netsh interface ip show tcpconn - Windows 2000/XP - polecenie


 
NETSH - Windows XP/2000

netsh » interface » ip » show » tcpconn

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh interface ip show tcpconn ? Sposób użycia: show tcpconn [[index=] lokalny_adres_IP port_lokalny zdalny_adres_IP port_zdalny ] [[rr=] częstotliwość odświeżania ] Parametry: Etykieta Wartość index - musi zawierać adresy IP i numery portów zarówno dla lokalnych, jak i zdalnych punktów końcowych połączenia TCP. rr - Wyrażona w sekundach częstotliwość odświeżania informacji o połączeniu TCP. Uwagi: wyświetla informacje o stanie połączenia TCP. Przykłady: show tcpconn show tcpconn index=10.0.0.1 389 10.0.0.1 1931

NETSH / INTERFACE / IP / SHOW / TCPCONN

netsh interface ip show tcpconn - Windows 2000/XP - polecenie Wyświetla połączenia protokołu TCP. / Windows 2000/XP
netsh, interface, ip, show, tcpconn, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh winsock show
Wyświetla informacje.
netsh routing ip delete preferenceforprotocol
Usuwa poziom preferencji dla określonego protokołu.
netsh interface ipv6 isatap set router
Ustawia informacje o routerze ISATAP.
netsh routing ip set interface
Ustawia stan interfejsu.
netsh ras aaaa set acctserver
Ustawia właściwości serwera kont.
netsh firewall help
Wyświetla listę poleceń.Windows-10

Windows-10

... facebook.de
... Windows-10 FAQ
... Windows-10 Info


Become a Sponsor
... Your button here?

Wyświetla połączenia protokołu TCP. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/pl/Windows_XP/netsh/interface/ip/show/tcpconn.htm
0.187
16878

What is pagefile.sys?

 /

Help for Explorer in Windows-10!

 /

Turn off screen lock Windows 10, but can I?

 /

Treiber Aktualisierung bei Windows-10 deaktivieren, aber wie?

 /

How to create custom desktop background slide show for Windows 10!

 /

Soundschema in Windows 8.1/10 anpassen, oder deaktivieren (Startsound, usw)?

 /

Wozu die Tage im linken Bereich neben der Datum Differenz-Ausgabe?

 /

End programs via the To-Tray menu!

 /

Change File and Folder time via MS Explorer Menu!

 /

Öffnen der Datei-Explorer-Menüs und ändern Sie die Einstellungen!

 /

Was ist ein sicheres Passwort?

 /

Windows 8.1/10: The file associations on Metro applications are frustrating!

 /