NETSH - Windows XP/2000

netsh » interface » ip » show » tcpstats

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh interface ip show tcpstats ? Sposób użycia: show tcpstats [[rr=]liczba całkowita] Parametry: Etykieta Wartość rr - Wyrażona w sekundach częstotliwość odświeżania informacji statystycznych dla TCP. Uwagi: wyświetla statystykę połączenia TCP. Przykłady: show tcpstats show tcpstats rr=5

NETSH / INTERFACE / IP / SHOW / TCPSTATS

netsh interface ip show tcpstats - Windows 2000/XP - polecenie Wyświetla statystykę protokołu TCP. / Windows 2000/XP
netsh, interface, ip, show, tcpstats, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh delete
Usuwa wpisy konfiguracji z listy wpisów.
netsh routing ip dnsproxy uninstall
Usuwa protokół routingu odpowiadający bieżącemu kontekstowi.
netsh interface ipv6 set privacy
Modyfikuje parametry konfiguracji prywatności.
netsh routing ip show mfestats
Wyświetla statystykę wpisów przesyłania dalej multiemisji
netsh ras appletalk
Zmiany w kontekście `netsh ras appletalk'.
netsh firewall show config
Wyświetla konfigurację zapory.
... Windows-10
Windows 10 How To

... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To
Wyświetla statystykę protokołu TCP. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/pl/Windows_XP/netsh/interface/ip/show/tcpstats.htm
0.14
17022

The random number algorithms is many times faster than c++ rand, why?

 /

Reorder PDF pages by simply dragging and dropping!

 /

Windows 10/11 Sperrbildschirm deaktivieren, wie kann man das?

 /

Automatic adjustment of energy options under Windows!

 /

Auto Expand Quick Access directorys in Q-Dir, Windows 11, 10, 8.1!

 /

Shut down the Windows PC after deleting the data!

 /

After format of external hard drive with Windows, can i delete the free space safely?

 /

Is there a command line option to start the program minimized?

 /

Change PC name Windows 10/11!

 /

The keyboard does not respond, or incorrectly under Windows 11, 10, 8.1, ...!

 /

Enable, Confirm Dialog when delete files or folder in Windows 10, how to?

 /

Warum ist der Programmname nicht Auto Hot Keys für Windows OS?

 /