netsh interface ip show tcpstats - Windows 2000/XP - polecenie


 
NETSH - Windows XP/2000

netsh » interface » ip » show » tcpstats

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh interface ip show tcpstats ? Sposób użycia: show tcpstats [[rr=]liczba całkowita] Parametry: Etykieta Wartość rr - Wyrażona w sekundach częstotliwość odświeżania informacji statystycznych dla TCP. Uwagi: wyświetla statystykę połączenia TCP. Przykłady: show tcpstats show tcpstats rr=5

NETSH / INTERFACE / IP / SHOW / TCPSTATS

netsh interface ip show tcpstats - Windows 2000/XP - polecenie Wyświetla statystykę protokołu TCP. / Windows 2000/XP
netsh, interface, ip, show, tcpstats, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh delete
Usuwa wpisy konfiguracji z listy wpisów.
netsh routing ip dnsproxy uninstall
Usuwa protokół routingu odpowiadający bieżącemu kontekstowi.
netsh interface ipv6 set privacy
Modyfikuje parametry konfiguracji prywatności.
netsh routing ip show mfestats
Wyświetla statystykę wpisów przesyłania dalej multiemisji
netsh ras appletalk
Zmiany w kontekście `netsh ras appletalk'.
netsh firewall show config
Wyświetla konfigurację zapory.Windows-10

Windows-10

... facebook.de
... Windows-10 FAQ
... Windows-10 Info


Become a Sponsor
... Your button here?

Wyświetla statystykę protokołu TCP. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/pl/Windows_XP/netsh/interface/ip/show/tcpstats.htm
0.233
17022

Help my Windows Server 2008 SP2 has at one time only 512 MB of RAM?

 /

Where is the Quick Launch for the Windows 10 Taskbar, how to enable?

 /

Was ist eine virtuelle Festplatte?

 /

Display Color Calibration on Windows 10 laptops and PCs (7, 8.1), can I?

 /

Possibility to make OWN theme in Q-Dir for Windows?

 /

Shutdown, Standby, Hibernate, Turn Off and Restart blocker + Please Sleep feature.

 /

Change Windows 10 Sleep Settings, how to?

 /

Der Cursor in Text-Verarbeitung ist zu breit unter Windows 10, warum?

 /

Many variables in quick text paste don't work!

 /

Can I remove the annoying vermin from my Windows desktop?

 /

Thumbnail Previews in File Explorer on Windows 10, turn off on?

 /

Wie kann ich Löschaufträge aus dem Windows Neustart-Job entfernen!

 /