NETSH - Windows XP/2000

netsh » interface » ipv6

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh interface ipv6 ? Dostępne są następujące polecenia: Polecenia w tym kontekście: 6to4 - Zmiany w kontekście `netsh interface ipv6 6to4'. ? - Wyświetla listę poleceń. add - Dodaje do tabeli wpis konfiguracji. delete - Usuwa wpis konfiguracji z tabeli. dump - Wyświetla skrypt konfiguracji. help - Wyświetla listę poleceń. install - Instaluje IPv6. isatap - Zmiany w kontekście `netsh interface ipv6 isatap'. renew - Ponownie uruchamia interfejsy IPv6. reset - Resetuje stan konfiguracji IPv6. set - Ustawia informacje o konfiguracji. show - Wyświetla informacje. uninstall - Odinstalowuje IPv6. Dostępne są następujące konteksty podrzędne: 6to4 isatap Aby wyświetlić pomoc dla polecenia, wpisz polecenie, potem spację, a następnie wpisz ?.

NETSH / INTERFACE / IPV6

netsh interface ipv6 - Windows 2000/XP - polecenie Zmiany w kontekście `netsh interface ipv6'. / Windows 2000/XP
netsh, interface, ipv6, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh firewall set
Ustawia konfigurację zapory.
netsh routing ip ospf add neighbor
Dodaje sąsiada protokołu OSPF.
netsh interface show credentials
Pokazuje poświadczenia używane do łączenia się z tym interfejsem.
netsh routing ipx sap delete filter
Usuwa wpis filtru protokołu z listy filtrów.
netsh ras show multilink
Pokazuje typy łączy wielokrotnych, które protokół PPP będzie negocjował
netsh interface ipv6 6to4
Zmiany w kontekście `netsh interface ipv6 6to4'.
Windows-10

Windows-10


Become a Sponsor
... Your button here?

HTTP: ... cmd/pl/Windows_XP/netsh/interface/ipv6.htm
0.046

How can I change / install / add the language(s) in Windows 10?

 /

Adjust font size under Samsung Galaxy and Android mobile phone?

 /

Die Windows Tastenkombination um den Taskmanager schnell und direkt zu starten!

 /

Show The Window Desktop Clock seconds pointer, how to?

 /

Working with date, time and calendar week in QuickTextPaste!

 /

Die Ordnergrösse / Dateianzahl in einer Spalte anzeigen lassen, geht das?

 /

Office 2003 installiert, alles funktioniert in Win-7, aber Outlook 2003 nicht?

 /

For what the flipped and rotated image search?

 /