NETSH - Windows XP/2000

netsh » interface » ipv6 » 6to4

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh interface ipv6 6to4 ? Dostępne są następujące polecenia: Polecenia w tym kontekście: ? - Wyświetla listę poleceń. dump - Wyświetla skrypt konfiguracji. help - Wyświetla listę poleceń. reset - Resetuje stan całej konfiguracji 6to4. set - Ustawia informacje o konfiguracji. show - Wyświetla informacje. Aby wyświetlić pomoc dla polecenia, wpisz polecenie, potem spację, a następnie wpisz ?.

NETSH / INTERFACE / IPV6 / 6TO4

netsh interface ipv6 6to4 - Windows 2000/XP - polecenie Zmiany w kontekście `netsh interface ipv6 6to4'. / Windows 2000/XP
netsh, interface, ipv6, 6to4, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh firewall show icmpsetting
Wyświetla konfigurację protokołu ICMP zapory.
netsh routing ip ospf dump
Wyświetla skrypt konfiguracji.
netsh lan set autoconfig
Włącza lub wyłącza automatyczną konfigurację w interfejsie.
netsh routing ipx set global
Aktualizuje globalną konfigurację protokołu IPX.
netsh routing ip add preferenceforprotocol
Dodaje poziom preferencji dla protokołu routingu.
netsh interface ipv6 6to4 show state
Wyświetla stan 6to4.Windows-10

Windows-10


Become a Sponsor
... Your button here?
HTTP: ... cmd/pl/Windows_XP/netsh/interface/ipv6/6to4.htm
0.124

Exclude a Folder in Windows 10 Defender!

 /

After auto update, many programs do not work in W10?

 /

A simple usage example of FindSameImagesOK!

 /

Always Mouse Wheel for no focus Windows on all MS OS!

 /

Wo finde ich die Windows 8.1 / 10 Schriftarten (den Fonts Ordner)?

 /

Canonical Link, oder Kanonischer Link?

 /

Modify SmartScreen on Windows 10 (turn off, enable)?

 /

How can i translate MagicMouseTrails in my language!

 /