NETSH - Windows XP/2000

netsh » interface » ipv6 » 6to4 » set » state

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh interface ipv6 6to4 set state ? Sposób użycia: set state [[state=](enabled|disabled|automatic|default)] [[undoonstop=](enabled|disabled|default)] Parametry: Etykieta Wartość state - Określa, czy interfejs 6to4 jest włączony. undoonstop - Określa, czy interfejs 6to4 jest wyłączany przy zatrzymywaniu usługi. Uwagi: Ustawia stan konfiguracji interfejsu 6to4. Przykłady: set state default default set state state=enabled undoonstop=disabled

NETSH / INTERFACE / IPV6 / 6TO4 / SET / STATE

netsh interface ipv6 6to4 set state - Windows 2000/XP - polecenie Ustawia stan 6to4. / Windows 2000/XP
netsh, interface, ipv6, 6to4, set, state, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh interface ipv6 show address
Wyświetla adresy IPv6.
netsh routing ip show rtmroutes
Wyświetla trasy w tabeli routingu
netsh ras appletalk set negotiation
Ustawia, czy protokół AppleTalk jest negocjowany dla
netsh firewall show notifications
Wyświetla konfigurację powiadomień zapory.
netsh routing ip ospf set
Ustawia informacje o konfiguracji.
netsh lan show interfaces
Pokazuje listę bieżących interfejsów przewodowych w systemie.
Windows-10

Windows-10
HTTP: ... cmd/pl/Windows_XP/netsh/interface/ipv6/6to4/set/state.htm

0.061

Can i manually create in Windows 8.1 / 8 and 10 a restore point?

 /

How to turn off the Aero in Windows 7 to 100%, not disable it?

 /

Wie kann ich DesktopOK entfernen, bzw. deinstallieren, upgrade?

 /

How can I activate Windows 7 via phone system?

 /

Kann keine EuroJackpot Zufalls-Zahlen generieren lassen!?

 /

Can i Enter/use the IP address in Q-Dir address-bar on Windows-8?

 /

Microsoft Visual Studio 2010 Professional Trial, 30 to 90 days!

 /

Windows-10 App Mikrofon Zugriff verweigern, aber wie!

 /