netsh interface ipv6 add address - Windows 2000/XP - polecenie


 
NETSH - Windows XP/2000

netsh » interface » ipv6 » add » address

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh interface ipv6 add address ? Sposób użycia: add address [interface=] [address=] [[type=]unicast|anycast] [[validlifetime=]|infinite] [[preferredlifetime=]|infinite] [[store=]active|persistent] Parametry: Etykieta Wartość interface - Nazwa interfejsu lub indeks. address - Adres IPv6 do dodania. type - Jedna z następujących wartości: unicast: Dodaje adres emisji pojedynczej. Jest to ustawienie domyślne. anycast: Dodaje adres emisji dowolnej. validlifetime - Okres istnienia, przez który adres jest ważny. Wartość domyślna to "infinite" (nieskończoność). preferredlifetime - Okres istnienia, przez który adres jest preferowany. Wartość domyślna to "infinite" (nieskończoność). store - Jedna z następujących wartości: active: zmiana jest obecna tylko do następnego rozruchu. persistent: zmiana jest trwała (domyślnie). Uwagi: Dodaje adres IPv6 w danym interfejsie. Wartości czasu mogą być wyrażone w dniach, godzinach, minutach i sekundach; np. 1d2h3m4s. Przykład: add address "Prywatny" fe80::2

NETSH / INTERFACE / IPV6 / ADD / ADDRESS

netsh interface ipv6 add address - Windows 2000/XP - polecenie Dodaje adres IPv6 do interfejsu. / Windows 2000/XP
netsh, interface, ipv6, add, address, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh p2p pnrp cloud show list
Wyświetla listę chmur.
netsh diag dump
Wyświetla skrypt konfiguracji.
netsh routing ip igmp dump
Wyświetla skrypt konfiguracji.
netsh interface ipv6 show dns
Wyświetla adresy serwera DNS.
netsh routing ipx
Zmiany w kontekście `netsh routing ipx'.
netsh ras delete
Usuwa elementy z tabeli.Windows-10

Windows-10

... facebook.de
... Windows-10 FAQ
... Windows-10 Info


Become a Sponsor
... Your button here?

Dodaje adres IPv6 do interfejsu. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/pl/Windows_XP/netsh/interface/ipv6/add/address.htm
0.109
15639

What is the difference between Windows 8 x64 to x86,x32 and Win 8.1?

 /

Turn off no limit scrolling via the Windows Task-Bar, is optionally!

 /

The screen magnifier in Windows 10, where is it?

 /

Disable the folder grouping in Windows 8, 8.1 / 10 (remove, turn off)?

 /

Install Windows eight and 8.1 without Windows Live ID and Microsoft account!

 /

How to define in Windows 8.1 / 10 a program to open multiple file types?

 /

Was ist re­kon­s­t­ru­ie­ren, Re­kon­s­t­ruk­ti­on?

 /

Windows 10 manual or help for free?

 /

What is a pixel?

 /

Hotkey festlegen für den Tage-Differenz Kalender als Tastenkürzel!

 /

Windows Web Server 2008 direct download links (free trial versions)!

 /

MEMORY.DMP Datei?

 /