NETSH - Windows XP/2000

netsh » interface » ipv6 » add » dns

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh interface ipv6 add dns ? Sposób użycia: add dns [interface=] [adres=] [[index=]] Parametry: Tag Wartość interface - Nazwa interfejsu, do którego dodano serwery DNS. address - Adres IPv6 dla dodawanego serwera DNS. index - Określa indeks (preferencja) dla określonego adresu serwera DNS. Spostrzeżenia: Dodaje nowy adres IPv6 serwera DNS do statycznie konfigurowanej listy. Domyślnie serwer DNS jest dodawany na koniec listy. Jeżeli określono indeks, serwer DNS zostanie umieszczony na tej pozycji na liście, a inne serwery zostaną przesunięte niżej, aby udostępnić miejsce. Przykłady: add dns "Połączenie lokalne" fec0:0:0:ffff::1 add dns "Połączenie lokalne" fec0:0:0:ffff::2 index=2

NETSH / INTERFACE / IPV6 / ADD / DNS

netsh interface ipv6 add dns - Windows 2000/XP - polecenie Dodaje statyczny adres serwera DNS. / Windows 2000/XP
netsh, interface, ipv6, add, dns, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh p2p pnrp diagnostics ping host
Pinguje węzeł, używając adresu.
netsh diag ping news
Bada usługą ping serwer grup dyskusyjnych.
netsh routing ip igmp show rasgrouptable
Wyświetla tabelę grupy hostów dla interfejsu klienta dostępu zdalnego.
netsh interface portproxy
Zmiany w kontekście `netsh interface portproxy'.
netsh routing ipx netbios
Zmiany w kontekście `netsh routing ipx netbios'.
netsh ras ip dump
Wyświetla skrypt konfiguracji.
... Windows-10
Windows 10 How To

... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To
Dodaje statyczny adres serwera DNS. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/pl/Windows_XP/netsh/interface/ipv6/add/dns.htm
0.14
15221

Show navigation area eg directory structure in Windows Explorer in 10 and 8.1!

 /

Bei zwei Monitoren, springt der Zeiger auf der rechten Seite um 6-7 Zentimeter nach links!

 /

What Does The Taskbar Hide Feature In Auto Hide Desktop Icons?

 /

Warnungen Viren und Trojaner, es kommt immer dazu, warum?

 /

Switch language or translate Windows Standby blocker into my language?

 /

Neue Windows 11 Bildschirm- / Touch- Tastatur Größe anpassen!

 /

Der Tunnel3dOK 1.03 OpenGL!

 /

How to Manage Users in Windows-8 (add, remove, enable, delete, 8.1)?

 /

Change the language in QuickTextPaste!

 /

COMODO CA Limited Problem May 2019 Certifikate!

 /

Having problems with certain image formats when adjusting the image size?

 /

Disable Quick Text Paste via Task-Bar Tray Menu!

 /