netsh interface ipv6 add prefixpolicy - Windows 2000/XP - polecenie


 
NETSH - Windows XP/2000

netsh » interface » ipv6 » add » prefixpolicy

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh interface ipv6 add prefixpolicy ? Sposób użycia: add prefixpolicy [prefix=]/ [precedence=] [label=] [[store=]active|persistent] Parametry: Etykieta Wartość prefix - Prefiks, dla którego ma być dodana zasada. precedence - Wartość pierwszeństwa w tabeli zasad używana dla sortowania adresów docelowych. label - Wartość etykiety umożliwiająca używanie zasad preferujących dany prefiks adresów źródłowych z prefiksem adresów docelowych. store - Jedna z następujących wartości: active: zmiana jest obecna tylko do następnego rozruchu. persistent: zmiana jest trwała (domyślnie). Uwagi: Dodaje zasadę wyboru adresów źródłowego i docelowego dla danego prefiksu. Przykład: add prefixpolicy ::/96 3 4

NETSH / INTERFACE / IPV6 / ADD / PREFIXPOLICY

netsh interface ipv6 add prefixpolicy - Windows 2000/XP - polecenie Dodaje wpis zasad prefiksu. / Windows 2000/XP
netsh, interface, ipv6, add, prefixpolicy, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh p2p pnrp peer show
Wyświetla informacje.
netsh diag show modem
Wyświetla wszystkie modemy.
netsh routing ip nat delete ftp
Wyłącza serwer proxy FTP.
netsh interface portproxy reset
Resetuje stan konfiguracji IPv6.
netsh routing ipx rip add
Dodaje wpis konfiguracji do listy wpisów.
netsh ras ipx set
Ustawia informacje o konfiguracji.Windows-10

Windows-10

... facebook.de
... Windows-10 FAQ
... Windows-10 Info


Become a Sponsor
... Your button here?

Dodaje wpis zasad prefiksu. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/pl/Windows_XP/netsh/interface/ipv6/add/prefixpolicy.htm
0.187
16384

Windows 10 Desktop not showing, why, what can i do?

 /

Pointer Stick and Portable + Windows 10 problems!?

 /

How to delete Duplicate of the images ergo Pictures, (rename, select) ?

 /

Kennwortstärke Mindestvoraussetzungen unter Windows ändern!

 /

How does resurrecting pixels work with Is-My-LCD-OK?

 /

Create Your Own Test Certificate (code signing certificate)?

 /

What is Virtual Memory?

 /

How to find out if i have windows 8.1 or 10 version, is it x32 or x64?

 /

I can not find the bytes on my Windows 10 PC?

 /

I´m missing the Navigation Area with the Folder Tree in Windows 10 Explorer?

 /

What is an SSD hard drive and SSHD?

 /

Desktop clock in silver without transparency!

 /