netsh interface ipv6 add prefixpolicy - Windows 2000/XP - polecenie


 
NETSH - Windows XP/2000

netsh » interface » ipv6 » add » prefixpolicy

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh interface ipv6 add prefixpolicy ? Sposób użycia: add prefixpolicy [prefix=]/ [precedence=] [label=] [[store=]active|persistent] Parametry: Etykieta Wartość prefix - Prefiks, dla którego ma być dodana zasada. precedence - Wartość pierwszeństwa w tabeli zasad używana dla sortowania adresów docelowych. label - Wartość etykiety umożliwiająca używanie zasad preferujących dany prefiks adresów źródłowych z prefiksem adresów docelowych. store - Jedna z następujących wartości: active: zmiana jest obecna tylko do następnego rozruchu. persistent: zmiana jest trwała (domyślnie). Uwagi: Dodaje zasadę wyboru adresów źródłowego i docelowego dla danego prefiksu. Przykład: add prefixpolicy ::/96 3 4

NETSH / INTERFACE / IPV6 / ADD / PREFIXPOLICY

netsh interface ipv6 add prefixpolicy - Windows 2000/XP - polecenie Dodaje wpis zasad prefiksu. / Windows 2000/XP
netsh, interface, ipv6, add, prefixpolicy, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh p2p pnrp peer show
Wyświetla informacje.
netsh diag show modem
Wyświetla wszystkie modemy.
netsh routing ip nat delete ftp
Wyłącza serwer proxy FTP.
netsh interface portproxy reset
Resetuje stan konfiguracji IPv6.
netsh routing ipx rip add
Dodaje wpis konfiguracji do listy wpisów.
netsh ras ipx set
Ustawia informacje o konfiguracji.Windows-10

Windows-10

... facebook.de
... Windows-10 FAQ
... Windows-10 Info


Become a Sponsor
... Your button here?

Dodaje wpis zasad prefiksu. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/pl/Windows_XP/netsh/interface/ipv6/add/prefixpolicy.htm
0.14
16384

USB-Debugging Entwicklermodus aktivieren Samsung-Galaxy (Android)?

 /

How fast is Booting on Windows 7?

 /

A virtual pointer stick for the Windows Desktop to highlight the cursor position! 

 /

Download Windows 8.1 Update 2!

 /

Help Windows 10 doesn't have a registry editor, where can i find regedit?

 /

Install fonts via Microsoft Store Windows 10!

 /

Reset standard fonts for programs to default in Windows 7, how to?

 /

Copy Paste Text Without Formatting on Windows?

 /

Option, mit der man Verzeichnisse sperrt?

 /

Die Systemsteuerung von Windows 8.1 auf klassisch umstellen?

 /

Versteckte Dateien und Ordner, sowie Dateinamen-Erweiterungen im Windows 8 / 10 Explorer sehen?

 /

Ich habe auf dem Desktop einen kleinen schwarzen Punkt, was kann ich machen?

 /