NETSH - Windows XP/2000

netsh » interface » ipv6 » delete » address

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh interface ipv6 delete address ? Sposób użycia: delete address [interface=] [address=] [[store=]active|persistent] Parametry: Etykieta Wartość interface - Nazwa interfejsu lub indeks. address - Adres IPv6 do usunięcia. store - Jedna z następujących wartości: active: usunięcie jest obecne tylko do następnego rozruchu. persistent: usunięcie jest trwałe (domyślnie). Uwagi: Modyfikuje adres IPv6 w danym interfejsie. Przykład: delete address "Prywatny" fe80::2

NETSH / INTERFACE / IPV6 / DELETE / ADDRESS

netsh interface ipv6 delete address - Windows 2000/XP - polecenie Usuwa adres IPv6 z interfejsu. / Windows 2000/XP
netsh, interface, ipv6, delete, address, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh ras ip set
Ustawia informacje o konfiguracji.
netsh interface ip delete
Usuwa wpis konfiguracji z tabeli.
netsh routing ip ospf uninstall
Usuwa protokół routingu odpowiadający bieżącemu kontekstowi.
netsh p2p group show address
Rozpoznaje uczestnika bieżącego węzła i wyświetla jego adres.
netsh winsock help
Wyświetla listę poleceń.
netsh routing ip delete interface
Wyłącza przesyłanie dalej adresów IP na określonym interfejsie.
... Windows-10
Windows 10 How To

... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To
Usuwa adres IPv6 z interfejsu. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/pl/Windows_XP/netsh/interface/ipv6/delete/address.htm
0.14
16160

Problem, PDF preview does not work for me with Q-Dir 4.15 x64?

 /

Die Maus Rad Auto Scroll-Funktion aktivieren und deaktivieren!

 /

How to Paste plain text from the clipboard via placeholder?

 /

Tipp einfaches mehrfach umbenennen in den Explorer-Ansichten!

 /

Can I remove the Alternative Energy Efficiency Tool from my Windows 10, ...!

 /

Customize the Windows 8.1 / 10 desktop!

 /

What is phishing?

 /

Status speichern und Einstellungen Problem beheben?

 /

Environment Variables?

 /

Windows 10: Start Programs and Optional Features!

 /

How can I activate the Preview feature in Windows 7 Explorer?

 /

Turn off the directory grouping in Windows 8, 8.1 / 10 (remove, turn off)?

 /