netsh interface ipv6 delete address - Windows 2000/XP - polecenie


 
NETSH - Windows XP/2000

netsh » interface » ipv6 » delete » address

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh interface ipv6 delete address ? Sposób użycia: delete address [interface=] [address=] [[store=]active|persistent] Parametry: Etykieta Wartość interface - Nazwa interfejsu lub indeks. address - Adres IPv6 do usunięcia. store - Jedna z następujących wartości: active: usunięcie jest obecne tylko do następnego rozruchu. persistent: usunięcie jest trwałe (domyślnie). Uwagi: Modyfikuje adres IPv6 w danym interfejsie. Przykład: delete address "Prywatny" fe80::2

NETSH / INTERFACE / IPV6 / DELETE / ADDRESS

netsh interface ipv6 delete address - Windows 2000/XP - polecenie Usuwa adres IPv6 z interfejsu. / Windows 2000/XP
netsh, interface, ipv6, delete, address, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh ras ip set
Ustawia informacje o konfiguracji.
netsh interface ip delete
Usuwa wpis konfiguracji z tabeli.
netsh routing ip ospf uninstall
Usuwa protokół routingu odpowiadający bieżącemu kontekstowi.
netsh p2p group show address
Rozpoznaje uczestnika bieżącego węzła i wyświetla jego adres.
netsh winsock help
Wyświetla listę poleceń.
netsh routing ip delete interface
Wyłącza przesyłanie dalej adresów IP na określonym interfejsie.Windows-10

Windows-10

... facebook.de
... Windows-10 FAQ
... Windows-10 Info


Become a Sponsor
... Your button here?

Usuwa adres IPv6 z interfejsu. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/pl/Windows_XP/netsh/interface/ipv6/delete/address.htm
0.108
16160

How can I find pictures with Find.Same.Images.OK!

 /

Prevent system Shutdown, Stand By, Turn Off , Restart, Hibernate!

 /

Wo ist der Speicherort vom Win 7 User-Konto Bild, wo ist das Verzeichnis?

 /

How can I set the order of the individual PDF pages?

 /

How do I start the cmd.exe?

 /

Speicherplatz Belegung Ausdruck und Druckvorschau!

 /

Where is the auto startup directory in Windows 8.1 or 10?

 /

What I have to use Portable or X64, or ... of FontView OK?

 /

How to find the Windows 8/8.1 fonts and the fonts folder?

 /

How to disable auto tips, messages and Adds in Windows 10?

 /

With the stress test, load only the graphics card, how to?

 /

It always comes back to virus and Trojan messages, why?

 /