NETSH - Windows XP/2000

netsh » interface » ipv6 » delete » prefixpolicy

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh interface ipv6 delete prefixpolicy ? Sposób użycia: delete prefixpolicy [prefix=]/ [[store=]active|persistent] Parametry: Etykieta Wartość prefix - Prefiks, dla którego ma być dodana zasada. store - Jedna z następujących wartości: active: usunięcie jest obecne tylko do następnego rozruchu. persistent: usunięcie jest trwałe (domyślnie). Uwagi: Usuwa zasadę wyboru adresów źródłowego i docelowego dla danego prefiksu. Przykład: delete prefixpolicy ::/96

NETSH / INTERFACE / IPV6 / DELETE / PREFIXPOLICY

netsh interface ipv6 delete prefixpolicy - Windows 2000/XP - polecenie Usuwa wpis zasad prefiksu. / Windows 2000/XP
netsh, interface, ipv6, delete, prefixpolicy, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh routing ip delete preferenceforprotocol
Usuwa poziom preferencji dla określonego protokołu.
netsh interface ipv6 isatap set router
Ustawia informacje o routerze ISATAP.
netsh routing ip set interface
Ustawia stan interfejsu.
netsh ras aaaa set acctserver
Ustawia właściwości serwera kont.
netsh firewall help
Wyświetla listę poleceń.
netsh routing ip ospf add area
Dodaje obszar.
... Windows-10
Windows 10 How To

... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To
Usuwa wpis zasad prefiksu. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/pl/Windows_XP/netsh/interface/ipv6/delete/prefixpolicy.htm
0.186
16994

Does Microsoft also have a direct sales point for e.g. Windows 10?

 /

Can I also compare Camera Raw files, like in Photoshop?

 /

How can I activate and deactivate the screen magnifier?

 /

Virtueller Zeigestab, gut für Beamer und Projektoren!

 /

Windows 10 auto update hangs at 91 percent, why, what can i do?

 /

Listview set thumbnails size!

 /

Can I see all shared directorys on Windows-10/11 Home and Pro?

 /

How can I change the default language in the desktop calendar?

 /

Windows 11 Analoguhr auf dem Desktop - so geht's!

 /

Enable Shutdown feature in Windows To-Tray area!

 /

Activate Ransomware Protector on Windows 10 for Free!

 /

How can I change the favorites folder in Quad-Directory-Explorer?

 /