netsh interface ipv6 set address - Windows 2000/XP - polecenie


 
NETSH - Windows XP/2000

netsh » interface » ipv6 » set » address

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh interface ipv6 set address ? Sposób użycia: set address [interface=] [address=] [[type=]unicast|anycast] [[validlifetime=]|infinite] [[preferredlifetime=]|infinite] [[store=]active|persistent] Parametry: Etykieta Wartość interface - Nazwa interfejsu lub indeks. address - Adres IPv6 do zmodyfikowania. type - Jedna z następujących wartości: unicast: Oznacza adres jako adres emisji pojedynczej. Jest to ustawienie domyślne. anycast: Oznacza adres jako adres emisji dowolnej. validlifetime - Okres istnienia, przez który adres jest ważny. Wartość domyślna to "infinite" (nieskończoność). preferredlifetime - Okres istnienia, przez który adres jest preferowany. Wartość domyślna to "infinite" (nieskończoność). store - Jedna z następujących wartości: active: zmiana jest obecna tylko do następnego rozruchu. persistent: zmiana jest trwała (domyślnie). Uwagi: Modyfikuje adres IPv6 w danym interfejsie. Wartości czasu mogą być wyrażone w dniach, godzinach, minutach i sekundach; np. 1d2h3m4s. Przykład: set address "Prywatny" fe80::2 anycast

NETSH / INTERFACE / IPV6 / SET / ADDRESS

netsh interface ipv6 set address - Windows 2000/XP - polecenie Modyfikuje informacje o adresie IPv6. / Windows 2000/XP
netsh, interface, ipv6, set, address, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh routing ipx rip show
Wyświetla informacje o konfiguracji.
netsh ras set tracing
Włącza/wyłącza rozszerzone śledzenie składnika.
netsh interface ip show joins
Wyświetla łącznie grupy multiemisji.
netsh routing ip reset
Resetuje routing IP do stanu czystego.
netsh p2p pnrp cloud show
Wyświetla informacje.
netsh diag connect mail
Połącz z serwerem poczty.Windows-10

Windows-10

... facebook.de
... Windows-10 FAQ
... Windows-10 Info


Become a Sponsor
... Your button here?

Modyfikuje informacje o adresie IPv6. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/pl/Windows_XP/netsh/interface/ipv6/set/address.htm
0.218
16246

AndroidAP Passwort für Samsung Galaxy Smartphone (ändern, vergessen, neu eingeben)?

 /

What are Powershell special characters (control characters)?

 /

Improve desktop, place second monitor correctly under Windows 10!

 /

Download Viewer für Word, Excel, PowerPoint, Access, Visio!

 /

Datei Explorer Ordner Optionen bei Windows 10?

 /

Is at the Standby and Shutdown blocking the resources consumption high?

 /

Working with date, time and calendar week in QuickTextPaste!

 /

Easy Turn Off and On the Lock Screen with NoLockScreen.OK!

 /

Windows 98 Uhr für Windows 10 u. 8.1 (analog, desktop)!

 /

Hanging Windows programs close and schedule!

 /

Ist die Desktop Uhr nicht ein System Ressourcen Verschwender?

 /

Is the Internet  Explorer missing in Windows 10!

 /