netsh interface ipv6 set address - Windows 2000/XP - polecenie


 
NETSH - Windows XP/2000

netsh » interface » ipv6 » set » address

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh interface ipv6 set address ? Sposób użycia: set address [interface=] [address=] [[type=]unicast|anycast] [[validlifetime=]|infinite] [[preferredlifetime=]|infinite] [[store=]active|persistent] Parametry: Etykieta Wartość interface - Nazwa interfejsu lub indeks. address - Adres IPv6 do zmodyfikowania. type - Jedna z następujących wartości: unicast: Oznacza adres jako adres emisji pojedynczej. Jest to ustawienie domyślne. anycast: Oznacza adres jako adres emisji dowolnej. validlifetime - Okres istnienia, przez który adres jest ważny. Wartość domyślna to "infinite" (nieskończoność). preferredlifetime - Okres istnienia, przez który adres jest preferowany. Wartość domyślna to "infinite" (nieskończoność). store - Jedna z następujących wartości: active: zmiana jest obecna tylko do następnego rozruchu. persistent: zmiana jest trwała (domyślnie). Uwagi: Modyfikuje adres IPv6 w danym interfejsie. Wartości czasu mogą być wyrażone w dniach, godzinach, minutach i sekundach; np. 1d2h3m4s. Przykład: set address "Prywatny" fe80::2 anycast

NETSH / INTERFACE / IPV6 / SET / ADDRESS

netsh interface ipv6 set address - Windows 2000/XP - polecenie Modyfikuje informacje o adresie IPv6. / Windows 2000/XP
netsh, interface, ipv6, set, address, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh routing ipx rip show
Wyświetla informacje o konfiguracji.
netsh ras set tracing
Włącza/wyłącza rozszerzone śledzenie składnika.
netsh interface ip show joins
Wyświetla łącznie grupy multiemisji.
netsh routing ip reset
Resetuje routing IP do stanu czystego.
netsh p2p pnrp cloud show
Wyświetla informacje.
netsh diag connect mail
Połącz z serwerem poczty.Windows-10

Windows-10

... facebook.de
... Windows-10 FAQ
... Windows-10 Info


Become a Sponsor
... Your button here?

Modyfikuje informacje o adresie IPv6. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/pl/Windows_XP/netsh/interface/ipv6/set/address.htm
0.187
16246

Create horizontal line in Microsoft Word, example!

 /

Tip simple several rename in the Explorer Views!

 /

Help, Windows 10 Defender is turned off or Permanently Disable? (on, Enable)

 /

Wo kann ich bitte den Vorschaufilter einstellen im Datei Explorer?

 /

Make the keyboard more easier to use on Windows 8.1 / 10!

 /

Recalculate the windows experience index at any time!

 /

Windows 10 Internet Explorer, how do I find the status bar / menu bar?

 /

Only show the directory of a file in a column, but can I?

 /

Windows 10 on-screen keyboard can not be started?

 /

Double spaces replace in the text on Windows 10, 8.1, ...!

 /

MS Office 365 mit Freunden und Familie teilen, wie?

 /

Edit Q-Dir *.qdr file for a custom start of the quad file explorer!

 /