NETSH - Windows XP/2000

netsh » interface » ipv6 » set » prefixpolicy

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh interface ipv6 set prefixpolicy ? Sposób użycia: set prefixpolicy [prefix=]/ [precedence=] [label=] [[store=]active|persistent] Parametry: Etykieta Wartość prefix - Prefiks, dla którego ma być dodana zasada. precedence - Wartość pierwszeństwa dla porządkowania. label - Wartość etykiety do dopasowania. store - Jedna z następujących wartości: active: zmiana jest obecna tylko do następnego rozruchu. persistent: zmiana jest trwała (domyślnie). Uwagi: Modyfikuje zasadę wyboru adresów źródłowego i docelowego dla danego prefiksu. Przykład: set prefixpolicy ::/96 3 4

NETSH / INTERFACE / IPV6 / SET / PREFIXPOLICY

netsh interface ipv6 set prefixpolicy - Windows 2000/XP - polecenie Modyfikuje informacje o zasadach prefiksu. / Windows 2000/XP
netsh, interface, ipv6, set, prefixpolicy, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh bridge set
Ustawia informacje o konfiguracji.
netsh routing ip dnsproxy set global
Ustawia globalne parametry serwera proxy DNS.
netsh interface ipv6 set address
Modyfikuje informacje o adresie IPv6.
netsh routing ip show boundarystats
Wyświetla granice multiemisji IP
netsh ras add
Dodaje elementy do tabeli.
netsh firewall set opmode
Ustawia konfigurację operacyjną zapory.
... Windows-10
Windows 10 How To

... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To
Modyfikuje informacje o zasadach prefiksu. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/pl/Windows_XP/netsh/interface/ipv6/set/prefixpolicy.htm
0.171
17964

Windows and Native resolution?

 /

Can I run PowerShell commands in ColorConsole?

 /

I have a question, can someone see if I was on their facebook profile? And if so, how?

 /

Find similar or identical images on Microsoft Windows OS faster than ever!

 /

Was kann ich tun, wenn mein Norton oder McAfee Antivirus abläuft?

 /

Windows 10 / 11 special-character tool start (find, open, run), how to?

 /

Folder protection prevents deletion under Winsows 10, why?

 /

Change the username and password (password) at facebook.com?

 /

Can I start DirectX diagnostic tool in Windows 8.1 / 10 x64/x32 bit (version, find, open)?

 /

Erstellen von Twitter- und Facebook-Posts mit Symbolen, aber wie!

 /

How can I shut down the Windows 10?

 /

How can I show the directorys (dir) size in a column of the Windows-7 Explorer?

 /