netsh interface ipv6 set prefixpolicy - Windows 2000/XP - polecenie


 
NETSH - Windows XP/2000

netsh » interface » ipv6 » set » prefixpolicy

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh interface ipv6 set prefixpolicy ? Sposób użycia: set prefixpolicy [prefix=]/ [precedence=] [label=] [[store=]active|persistent] Parametry: Etykieta Wartość prefix - Prefiks, dla którego ma być dodana zasada. precedence - Wartość pierwszeństwa dla porządkowania. label - Wartość etykiety do dopasowania. store - Jedna z następujących wartości: active: zmiana jest obecna tylko do następnego rozruchu. persistent: zmiana jest trwała (domyślnie). Uwagi: Modyfikuje zasadę wyboru adresów źródłowego i docelowego dla danego prefiksu. Przykład: set prefixpolicy ::/96 3 4

NETSH / INTERFACE / IPV6 / SET / PREFIXPOLICY

netsh interface ipv6 set prefixpolicy - Windows 2000/XP - polecenie Modyfikuje informacje o zasadach prefiksu. / Windows 2000/XP
netsh, interface, ipv6, set, prefixpolicy, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh bridge set
Ustawia informacje o konfiguracji.
netsh routing ip dnsproxy set global
Ustawia globalne parametry serwera proxy DNS.
netsh interface ipv6 set address
Modyfikuje informacje o adresie IPv6.
netsh routing ip show boundarystats
Wyświetla granice multiemisji IP
netsh ras add
Dodaje elementy do tabeli.
netsh firewall set opmode
Ustawia konfigurację operacyjną zapory.Windows-10

Windows-10

... facebook.de
... Windows-10 FAQ
... Windows-10 Info


Become a Sponsor
... Your button here?

Modyfikuje informacje o zasadach prefiksu. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/pl/Windows_XP/netsh/interface/ipv6/set/prefixpolicy.htm
0.187
17964

Desktop Uhr aus Silber ohne Transparenz!

 /

Can I open the Control Panel (x64/x32)?

 /

Go directly to Defender settings via Windows 10 Desktop!

 /

Does Don't Sleep change the power saving options on the system?

 /

I"m visually impaired, how do i enlarge the font on my Quad-Explorer?

 /

Wie kann ich die einzelnen Eingaben denn backuppen oder exportieren in Quick-Text-Paste?

 /

Single window mode plus preview window for all explorers!

 /

Download NoLockScreen.OK for Windows!

 /

On Windows 8.1 and 10, how to turn off the Internet?

 /

Remove Spotify from Windows-10 Autostart (enable, turn off, uninstall)!

 /

Can I turn on or off the Windows Defender in Win 8 / 10 (virus protect)?

 /

Can I customize the drive letter in Windows 10, DVD and USB drives?

 /