NETSH - Windows XP/2000

netsh » interface » ipv6 » set » state

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh interface ipv6 set state ? Sposób użycia: set state [[6over4=](enabled|disabled|default)] [[v4compat=](enabled|disabled|default)] Parametry: Tag Wartość 6over4 - Czy utworzono interfejsy 6over4. v4compat - Czy włączono adresy zgodne z V4. Spostrzeżenia: Włącza lub wyłącza różne typy zdeprecjonowanej funkcji. Domyślna wartość wszystkich parametrów to disabled. Przykłady: set state default default set state 6over4=disabled v4compat=enabled

NETSH / INTERFACE / IPV6 / SET / STATE

netsh interface ipv6 set state - Windows 2000/XP - polecenie Ustawia stan zdeprecjonowanej funkcji. / Windows 2000/XP
netsh, interface, ipv6, set, state, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh diag show modem
Wyświetla wszystkie modemy.
netsh routing ip nat delete ftp
Wyłącza serwer proxy FTP.
netsh interface portproxy reset
Resetuje stan konfiguracji IPv6.
netsh routing ipx rip add
Dodaje wpis konfiguracji do listy wpisów.
netsh ras ipx set
Ustawia informacje o konfiguracji.
netsh interface ip set wins
Ustawia tryb i adresy serwera WINS.

Windows-10


Windows-10

Windows-10


Become a Sponsor
... Your button here?

HTTP: ... cmd/pl/Windows_XP/netsh/interface/ipv6/set/state.htm
0.077

How does the Windows 8.1 / 10 activation work?

 /

Leave the folder size display in a column, does it (Q-Dir)?

 /

I can not download the alternative command prompt for windows 10, why?

 /

Command to open Advanced sharing settings in Windows 10?

 /

Disable Grouping in File Explorer!

 /

Per CMD die CPU auf 64 bit ändern, ist sowas möglich?

 /

IMG Datei öffnen, womit kann man das (ISO)?

 /

How to turn off the clicking sound in ms internet explorer?

 /