netsh interface ipv6 show joins - Windows 2000/XP - polecenie


 
NETSH - Windows XP/2000

netsh » interface » ipv6 » show » joins

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh interface ipv6 show joins ? Sposób użycia: show joins [[interface=]] [[level=]normal|verbose] Parametry: Etykieta Wartość interface - Nazwa interfejsu lub indeks. level - Jedna z następujących wartości: normal: Wyświetla jeden wiersz na interfejs. To jest wartość domyślna, gdy interfejs nie zostanie podany. verbose: Wyświetla informacje dodatkowe o każdym interfejsie. To jest wartość domyślna, gdy interfejs zostanie podany. Uwagi: Wyświetla wszystkie adresy multiemisji IPv6 lub wszystkie adresy multiemisji w danym interfejsie, jeśli został on określony.

NETSH / INTERFACE / IPV6 / SHOW / JOINS

netsh interface ipv6 show joins - Windows 2000/XP - polecenie Wyświetla adresy multiemisji IPv6. / Windows 2000/XP
netsh, interface, ipv6, show, joins, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh interface ipv6 isatap set router
Ustawia informacje o routerze ISATAP.
netsh routing ip set interface
Ustawia stan interfejsu.
netsh ras aaaa set acctserver
Ustawia właściwości serwera kont.
netsh firewall help
Wyświetla listę poleceń.
netsh routing ip ospf add area
Dodaje obszar.
netsh interface set interface
Ustawia parametry interfejsu.Windows-10

Windows-10

... facebook.de
... Windows-10 FAQ
... Windows-10 Info


Become a Sponsor
... Your button here?

Wyświetla adresy multiemisji IPv6. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/pl/Windows_XP/netsh/interface/ipv6/show/joins.htm
0.155
16101

Windows protected your PC!?

 /

Wie kann ich FTP-Ordner öffnen/ durchsuchen mit Q-DIR? Unterstützen Sie SFTP?

 /

Clear virtual memory pagefile at Windows-8 Shutdown (8.1, 10, seven)!

 /

How to open Device Manager in Windows-7 (start, run)?

 /

Find.Same.Images.OK for Windows find the same or similar images!

 /

Auto update the driver software on the win-8 or 8.1 via device manager!

 /

Can I download the Windows 7 test version?

 /

What is a blue screen?

 /

Windows x64 operating systems, what´s that?

 /

Problem with drivers for the scanner under Windows 10 (install)?

 /

Close correctly, the command prompt e.g. cmd.exe!

 /

Ordner hinzufügen mit Unterordner und Dateien, um den Zeitstempel zu ändern!

 /