NETSH - Windows XP/2000

netsh » interface » ipv6 » show » mobility

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh interface ipv6 show mobility ? Sposób użycia: show mobility [[store=]active|persistent] Parametry: Etykieta Wartość store - Jedna z następujących wartości: active: pokazuje informacje ze stosu (domyślnie). persistent: pokazuje informacje trwałe. Uwagi: Wyświetla parametry konfiguracji mobilności.

NETSH / INTERFACE / IPV6 / SHOW / MOBILITY

netsh interface ipv6 show mobility - Windows 2000/XP - polecenie Wyświetla parametry konfiguracji mobilności. / Windows 2000/XP
netsh, interface, ipv6, show, mobility, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh interface ipv6 set privacy
Modyfikuje parametry konfiguracji prywatności.
netsh routing ip show mfestats
Wyświetla statystykę wpisów przesyłania dalej multiemisji
netsh ras appletalk
Zmiany w kontekście `netsh ras appletalk'.
netsh firewall show config
Wyświetla konfigurację zapory.
netsh routing ip ospf delete routefilter
Usuwa filtr trasy protokołu OSPF.
netsh lan reconnect
Nawiązuje ponowne połączenie w interfejsie.
Windows-10

Windows-10


Become a Sponsor
... Your button here?

HTTP: ... cmd/pl/Windows_XP/netsh/interface/ipv6/show/mobility.htm
0.093

Direct Download Windows 8.1 x64/x86 32/64 bit preview for testing!

 /

Kann man in Windows 8.1 / 10 den Sperrbildschirm deaktivieren?

 /

How to disable Grouping in Folder-Size View?

 /

Mouse Hearts for the Windows-10 Desktop!

 /

Why the IsMyHdOK , there are similar programs!

 /

Why Windows 10 close my programs at program start?

 /

Use multiple clipboards under Windows!

 /

How do I quickly create user accounts via command line?

 /