netsh interface ipv6 show prefixpolicy - Windows 2000/XP - polecenie


 
NETSH - Windows XP/2000

netsh » interface » ipv6 » show » prefixpolicy

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh interface ipv6 show prefixpolicy ? Sposób użycia: show prefixpolicy [[store=]active|persistent] Parametry: Etykieta Wartość store - Jedna z następujących wartości: active: pokazuje informacje ze stosu (domyślnie). persistent: pokazuje informacje trwałe. Uwagi: Wyświetla wpisy zasad prefiksu używane do wyboru adresów źródłowego i docelowego.

NETSH / INTERFACE / IPV6 / SHOW / PREFIXPOLICY

netsh interface ipv6 show prefixpolicy - Windows 2000/XP - polecenie Wyświetla wpisy zasad prefiksu. / Windows 2000/XP
netsh, interface, ipv6, show, prefixpolicy, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh interface portproxy add v6tov6
Dodaje wpis do nasłuchiwania protokołu IPv6 i łączenia serwerem proxy za pomocą protokołu IPv6.
netsh routing ipx netbios dump
Wyświetla skrypt konfiguracji.
netsh ras ip set addrreq
Ustawia, czy klienci mogą żądać swoich własnych adresów IP.
netsh interface ip delete dns
Usuwa serwer DNS z podanego interfejsu.
netsh routing ip relay add dhcpserver
Dodaje serwery DHCP do globalnej listy serwerów DHCP.
netsh p2p idmgr delete
Usuwa tożsamości i grupy.Windows-10

Windows-10

... facebook.de
... Windows-10 FAQ
... Windows-10 Info


Become a Sponsor
... Your button here?

Wyświetla wpisy zasad prefiksu. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/pl/Windows_XP/netsh/interface/ipv6/show/prefixpolicy.htm
0.155
17370

Bit-Locker-Laufwerkverschlüsselung fehlt in Windows-10, warum?

 /

OnlyStopWatch!

 /

Hide when run: commands, favorite cmd-s in Run-Command - Windows 10, 11, 8.1, 7!

 /

Uninstall and install Desktop OK (64-bit / 32-bit) Windows 10, 8.1, 7!

 /

Verzeichnis und Ordner Druck unter Windows 10/8.1/7!

 /

Warum gibt es Noppen auf den Tasten F und J?

 /

No Expand Triangle and Lines in Explorer Tree-View (Folders)!

 /

For what Different Performances in the Desktop Snow?

 /

I am visually impaired! How do I enlarge the font on my System for my computer screen eg. desktop?

 /

Wie erkenne ich einen defekten Pixel am LCD-Monitor?

 /

Difference keyboard shortcut and keys combination?

 /

Can I open User Account Control Settings in Windows 7?

 /