netsh interface ipv6 show prefixpolicy - Windows 2000/XP - polecenie


 
NETSH - Windows XP/2000

netsh » interface » ipv6 » show » prefixpolicy

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh interface ipv6 show prefixpolicy ? Sposób użycia: show prefixpolicy [[store=]active|persistent] Parametry: Etykieta Wartość store - Jedna z następujących wartości: active: pokazuje informacje ze stosu (domyślnie). persistent: pokazuje informacje trwałe. Uwagi: Wyświetla wpisy zasad prefiksu używane do wyboru adresów źródłowego i docelowego.

NETSH / INTERFACE / IPV6 / SHOW / PREFIXPOLICY

netsh interface ipv6 show prefixpolicy - Windows 2000/XP - polecenie Wyświetla wpisy zasad prefiksu. / Windows 2000/XP
netsh, interface, ipv6, show, prefixpolicy, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh interface portproxy add v6tov6
Dodaje wpis do nasłuchiwania protokołu IPv6 i łączenia serwerem proxy za pomocą protokołu IPv6.
netsh routing ipx netbios dump
Wyświetla skrypt konfiguracji.
netsh ras ip set addrreq
Ustawia, czy klienci mogą żądać swoich własnych adresów IP.
netsh interface ip delete dns
Usuwa serwer DNS z podanego interfejsu.
netsh routing ip relay add dhcpserver
Dodaje serwery DHCP do globalnej listy serwerów DHCP.
netsh p2p idmgr delete
Usuwa tożsamości i grupy.Windows-10

Windows-10

... facebook.de
... Windows-10 FAQ
... Windows-10 Info


Become a Sponsor
... Your button here?

Wyświetla wpisy zasad prefiksu. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/pl/Windows_XP/netsh/interface/ipv6/show/prefixpolicy.htm
0.124
17370

Find color filter settings under Windows 10, can I!

 /

Windows-Fax und -Scan als Desktopverknüpfung und an Start,- oder Taskleiste pinnen!

 /

WinBin2Iso - Konvertiert BIN images zu ISO images

 /

The virus scanner never finds anything, do I need something like this under Windows-10?

 /

Auto Align to grid and auto arrange in Explorer List-View!

 /

How do I improve working with the keyboard on Windows 10?

 /

Herunterfahren, Hochfahren was ist Besser unter MS OSs?

 /

Multiple Explorer Panel Preview not only for Windows 10!

 /

To download the latest version Of Windows 10, but where?

 /

Find Character Map for Windows 10? (start, run, download)

 /

How can I quickly open, find, the Program Files folder in Windows 8.1 / 10?

 /

Wie kann ich die PDF-s in der Vorschau betrachten?

 /