NETSH - Windows XP/2000

netsh » interface » portproxy

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh interface portproxy ? Dostępne są następujące polecenia: Polecenia w tym kontekście: ? - Wyświetla listę poleceń. add - Dodaje do tabeli wpis konfiguracji. delete - Usuwa wpis konfiguracji z tabeli. dump - Wyświetla skrypt konfiguracji. help - Wyświetla listę poleceń. reset - Resetuje stan konfiguracji IPv6. set - Ustawia informacje o konfiguracji. show - Wyświetla informacje. Aby wyświetlić pomoc dla polecenia, wpisz polecenie, potem spację, a następnie wpisz ?.

NETSH / INTERFACE / PORTPROXY

netsh interface portproxy - Windows 2000/XP - polecenie Zmiany w kontekście `netsh interface portproxy'. / Windows 2000/XP
netsh, interface, portproxy, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh p2p pnrp cloud synchronize seed
Synchronizuje chmurę z jej serwerem rozrzutu.
netsh diag ping ieproxy
Bada usługą ping serwer proxy programu Internet Explorer.
netsh routing ip igmp show grouptable
Pokazuje tabelę grup hostów protokołu IGMP dla grupy multiemisji.
netsh interface ipv6 show routes
Wyświetla wpisy tabeli trasy.
netsh routing ipx delete interface
Wyłącza routing protokołu IPX dla interfejsu wybierania numeru na żądanie.
netsh ras ip add
Dodaje elementy do tabeli.

Windows-10


Windows-10

Windows-10


Become a Sponsor
... Your button here?

HTTP: ... cmd/pl/Windows_XP/netsh/interface/portproxy.htm
0.061

What is a SD memory card?

 /

How can I change the background image on my Android smart phone?

 /

Turn off touchscreen on Windows 10 and 8.1, how to disable?

 /

MagicMouseTrails Magic Mouse tracks on the Windows desktop!

 /

I am trying to uninstall Google Chrome. How can I do it?

 /

Open Personal Files Folder in Windows 10 current and all user, how to?

 /

Find color filter settings under Windows 10, how to!

 /

Effektives Entsperren gesperrter Dateien unter Windows 10, 8.1, ...!

 /