NETSH - Windows XP/2000

netsh » interface » portproxy

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh interface portproxy ? Dostępne są następujące polecenia: Polecenia w tym kontekście: ? - Wyświetla listę poleceń. add - Dodaje do tabeli wpis konfiguracji. delete - Usuwa wpis konfiguracji z tabeli. dump - Wyświetla skrypt konfiguracji. help - Wyświetla listę poleceń. reset - Resetuje stan konfiguracji IPv6. set - Ustawia informacje o konfiguracji. show - Wyświetla informacje. Aby wyświetlić pomoc dla polecenia, wpisz polecenie, potem spację, a następnie wpisz ?.

NETSH / INTERFACE / PORTPROXY

netsh interface portproxy - Windows 2000/XP - polecenie Zmiany w kontekście `netsh interface portproxy'. / Windows 2000/XP
netsh, interface, portproxy, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh p2p pnrp cloud synchronize seed
Synchronizuje chmurę z jej serwerem rozrzutu.
netsh diag ping ieproxy
Bada usługą ping serwer proxy programu Internet Explorer.
netsh routing ip igmp show grouptable
Pokazuje tabelę grup hostów protokołu IGMP dla grupy multiemisji.
netsh interface ipv6 show routes
Wyświetla wpisy tabeli trasy.
netsh routing ipx delete interface
Wyłącza routing protokołu IPX dla interfejsu wybierania numeru na żądanie.
netsh ras ip add
Dodaje elementy do tabeli.Windows-10

Windows-10

... facebook.de
... Windows-10 FAQ
... Windows-10 Info


Become a Sponsor
... Your button here?

Zmiany w kontekście `netsh interface portproxy'. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/pl/Windows_XP/netsh/interface/portproxy.htm
0.218
16623

Being able to disable auto-arrange within folders?

 /

Should I use with AMD64 Windows-7 x86 or x64?

 /

Start the disk check on Windows 10!

 /

Wie kann ich einen neuen Ordner erstellen per Tastaturbefehl, Hotkey, bzw. Shortcut?

 /

How to edit registry on Windows 10!

 /

Windows 10 Adapter Settings Find Network?

 /

Windows Keyboard Shortcut for osk example in QTP!

 /

How do I quickly create user accounts via command line?

 /

No Search for Jpeg2PDF easy use WinScan2PDF!

 /

Einfacher Start vom Scan Wizard unter Windows 10!

 /

Advanced calendar and month text paste example!

 /

Know your download location for Vista Language Packs?

 /