NETSH - Windows XP/2000

netsh » interface » portproxy » add

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh interface portproxy add ? Dostępne są następujące polecenia: Polecenia w tym kontekście: add v4tov4 - Dodaje wpis do nasłuchiwania protokołu IPv4 i łączenia serwerem proxy za pomocą protokołu IPv4. add v4tov6 - Dodaje wpis do nasłuchiwania protokołu IPv4 i łączenia serwerem proxy za pomocą protokołu IPv6. add v6tov4 - Dodaje wpis do nasłuchiwania protokołu IPv6 i łączenia serwerem proxy za pomocą protokołu IPv4. add v6tov6 - Dodaje wpis do nasłuchiwania protokołu IPv6 i łączenia serwerem proxy za pomocą protokołu IPv6.

NETSH / INTERFACE / PORTPROXY / ADD

netsh interface portproxy add - Windows 2000/XP - polecenie Dodaje do tabeli wpis konfiguracji. / Windows 2000/XP
netsh, interface, portproxy, add, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh p2p pnrp peer delete registration
Wyrejestrowywuje nazwy elementów równorzędnych.
netsh diag show dns
Wyświetla adres serwery DNS dla każdej z kart.
netsh routing ip nat add interface
Konfiguruje NAT w określonym interfejsie.
netsh interface portproxy delete v4tov6
Usuwa wpis do nasłuchiwania protokołu IPv4 i łączenia serwerem proxy za pomocą protokołu IPv6.
netsh routing ipx netbios set interface
Aktualizuje konfigurację protokołu w interfejsie.
netsh ras ip show
Wyświetla informacje.

Windows-10


Windows-10

Windows-10


Become a Sponsor
... Your button here?

HTTP: ... cmd/pl/Windows_XP/netsh/interface/portproxy/add.htm
0.046

Ein zweites Laufwerk im neuem Fenster öffnen (Ordnergröße)?

 /

How to define the mouse tracks on Windows itself. Order, texture?

 /

Wie kann ich Auto-Hide-Mouse-Cursor in meine Landessprache übersetzen?

 /

Add PDFs and images to the PDF?

 /

How can i open the dvd or cd drive in windows 10 (eject)?

 /

Colored alternative to the cmd.exe Console!

 /

How to turn off the Internet in Windows 8.1, 8 and 10?

 /

Keyboard shortcuts to re-start / close Windows programs?

 /