NETSH - Windows XP/2000

netsh » interface » portproxy » dump

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh interface portproxy dump ? Sposób użycia: dump Uwagi: Tworzy skrypt zawierający konfigurację bieżącą. Po zapisaniu skryptu w pliku można użyć go do przywrócenia zmienionych ustawień konfiguracji.

NETSH / INTERFACE / PORTPROXY / DUMP

netsh interface portproxy dump - Windows 2000/XP - polecenie Wyświetla skrypt konfiguracji. / Windows 2000/XP
netsh, interface, portproxy, dump, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh routing ip dnsproxy set global
Ustawia globalne parametry serwera proxy DNS.
netsh interface ipv6 set address
Modyfikuje informacje o adresie IPv6.
netsh routing ip show boundarystats
Wyświetla granice multiemisji IP
netsh ras add
Dodaje elementy do tabeli.
netsh firewall set opmode
Ustawia konfigurację operacyjną zapory.
netsh routing ip ospf delete area
Usuwa określony obszar.Windows-10

Windows-10


Become a Sponsor
... Your button here?
HTTP: ... cmd/pl/Windows_XP/netsh/interface/portproxy/dump.htm
0.155

Where is the real Desktop folder path in Windows 8.1 / 8 / 10?

 /

CPU Frequenz bei Windows 10 schwankt nicht, warum?

 /

Scan the hard disk for lost disk space on Windows 10.8.1, 7.0, ...!

 /

Why do the heart flakes rotate on the desktop?

 /

The digital Windows clock can also appear decent on the desktop!

 /

Disable DontSleep via the Windows To-Tray area!

 /

T-Online Browser 7 Favoriten einblenden, aber wie?

 /

Show hidden files and folders in Windows 10, how to?

 /