NETSH - Windows XP/2000

netsh » interface » portproxy » set » v6tov6

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh interface portproxy set v6tov6 ? Sposób użycia: set v6tov6 [listenport=]| [connectaddress=]| [[connectport=]|] [[listenaddress=]|] [[protocol=]tcp] Parametry: Etykieta Wartość listenport - Port IPv6 do nasłuchiwania. connectaddress - Adres IPv6 do połączenia. connectport - Port IPv6 do połączenia. listenaddress - Adres IPv6 do nasłuchiwania. protocol - Protokół do użycia. Obecnie obsługiwany jest tylko TCP. Uwagi: aktualizuje wpis do nasłuchiwania dla IPv6 i do połączenia serwera proxy za pomocą IPv6.

NETSH / INTERFACE / PORTPROXY / SET / V6TOV6

netsh interface portproxy set v6tov6 - Windows 2000/XP - polecenie Aktualizuje wpis do nasłuchiwania protokołu IPv6 i łączenia serwerem proxy za pomocą protokołu IPv6. / Windows 2000/XP
netsh, interface, portproxy, set, v6tov6, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh routing ip ospf uninstall
Usuwa protokół routingu odpowiadający bieżącemu kontekstowi.
netsh p2p group show address
Rozpoznaje uczestnika bieżącego węzła i wyświetla jego adres.
netsh winsock help
Wyświetla listę poleceń.
netsh routing ip delete interface
Wyłącza przesyłanie dalej adresów IP na określonym interfejsie.
netsh interface ipv6 isatap help
Wyświetla listę poleceń.
netsh routing ip set
Ustawia informacje o konfiguracji.
Windows-10

Windows-10
HTTP: ... cmd/pl/Windows_XP/netsh/interface/portproxy/set/v6tov6.htm

0.062

Disable and Enable Column in Explorer Listview of Q-Dir!

 /

Reboot and Delete without query, what does The File Unlocker then?

 /

Start navigation click sound in Windows 10 (Enable, Explorer)?

 /

Improve the readability of text in windows-7 via Clear-Type settings!

 /

Use Internet Explorer 10 or 11 as the default browser in Windows 8, 8.1 and 10 (define)!

 /

Change image of Windows 8.1 lock screen (select, delete)!

 /

Windows 8.1 keyboard speed (faster, slower and repeat)!

 /

Small Icons Size in Taskbar of Windows 10!

 /