NETSH - Windows XP/2000

netsh » interface » portproxy » set » v6tov6

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh interface portproxy set v6tov6 ? Sposób użycia: set v6tov6 [listenport=]| [connectaddress=]| [[connectport=]|] [[listenaddress=]|] [[protocol=]tcp] Parametry: Etykieta Wartość listenport - Port IPv6 do nasłuchiwania. connectaddress - Adres IPv6 do połączenia. connectport - Port IPv6 do połączenia. listenaddress - Adres IPv6 do nasłuchiwania. protocol - Protokół do użycia. Obecnie obsługiwany jest tylko TCP. Uwagi: aktualizuje wpis do nasłuchiwania dla IPv6 i do połączenia serwera proxy za pomocą IPv6.

NETSH / INTERFACE / PORTPROXY / SET / V6TOV6

netsh interface portproxy set v6tov6 - Windows 2000/XP - polecenie Aktualizuje wpis do nasłuchiwania protokołu IPv6 i łączenia serwerem proxy za pomocą protokołu IPv6. / Windows 2000/XP
netsh, interface, portproxy, set, v6tov6, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh routing ip ospf uninstall
Usuwa protokół routingu odpowiadający bieżącemu kontekstowi.
netsh p2p group show address
Rozpoznaje uczestnika bieżącego węzła i wyświetla jego adres.
netsh winsock help
Wyświetla listę poleceń.
netsh routing ip delete interface
Wyłącza przesyłanie dalej adresów IP na określonym interfejsie.
netsh interface ipv6 isatap help
Wyświetla listę poleceń.
netsh routing ip set
Ustawia informacje o konfiguracji.

Windows-10


Become a Sponsor
... Your button here?


Windows-10

Windows-10
HTTP: ... cmd/pl/Windows_XP/netsh/interface/portproxy/set/v6tov6.htm
0.062

Neue Favoriten Befehl fürs Ausführen-Dialog in Run-Command erstellen!

 /

How to Change Data Execution Prevention (DEP) settings in Windows-7?

 /

Find and Run the Computer Management in Windows-7, how to do?

 /

For Crashes in Windows 10, using System File Checker!

 /

Change product key in windows 10 for a new activation of Win-10, how-to?

 /

Use specific icon layout for windows startup!

 /

Quad Explorer Q-Dir as a trusted application under Windows 10!

 /

How to teach your handwriting style on Windows-10 and the recognizer?

 /