NETSH - Windows XP/2000

netsh » interface » portproxy » show

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh interface portproxy show ? Dostępne są następujące polecenia: Polecenia w tym kontekście: show all - Pokazuje wszystkie parametry serwera proxy portu. show v4tov4 - Pokazuje parametry buforowania połączeń IPv4 przez serwer proxy do innego portu IPv4. show v4tov6 - Pokazuje parametry buforowania połączeń IPv4 przez serwer proxy do protokołu IPv6. show v6tov4 - Pokazuje parametry buforowania połączeń IPv6 przez serwer proxy do protokołu IPv4. show v6tov6 - Pokazuje parametry buforowania połączeń IPv6 przez serwer proxy do innego portu IPv6.

NETSH / INTERFACE / PORTPROXY / SHOW

netsh interface portproxy show - Windows 2000/XP - polecenie Wyświetla informacje. / Windows 2000/XP
netsh, interface, portproxy, show, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh routing ip relay set interface
Aktualizuje konfigurację Agenta przekazywania DHCP w interfejsie.
netsh p2p pnrp cloud
Zmiany w kontekście `netsh p2p pnrp cloud'.
netsh bridge show adapter
Wyświetla karty skonfigurowane jako pojedynczy mostek.
netsh routing ip dnsproxy show global
Pokazuje konfigurację serwera proxy DNS.
netsh interface ipv6 set mobility
Modyfikuje parametry konfiguracji mobilności.
netsh routing ip show loglevel
Wyświetla globalny poziom rejestrowania.Windows-10

Windows-10


Become a Sponsor
... Your button here?
HTTP: ... cmd/pl/Windows_XP/netsh/interface/portproxy/show.htm
0.108

How to find the Windows Experience Index in Windows 8.1/8/10  on my PC (computer rating, performance)?

 /

Can i compress the non compressible files with 7-zip?

 /

How can I remove files and folders from the file time list?

 /

Modify SmartScreen on Windows 10 (turn off, enable)?

 /

Warum gibt es Noppen auf den Tasten F und J?

 /

Should I use WIA, or TWAIN scanner interface?

 /

Find color filter settings under Windows 10, how to!

 /

Befehl um alle WLAN Infos in Windows-10 zu sehen!

 /