netsh lan add profile - Windows 2000/XP - polecenie


 
NETSH - Windows XP/2000

netsh » lan » add » profile

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh lan add profile ? Sposób użycia: add profile [filename=] [interface=] Parametry: filename - nazwa pliku XML profilu interface - nazwa interfejsu Uwagi: Parametr filename jest wymagany. Oznacza on nazwę pliku XML zawierającego dane profilu. Parametr interface jest opcjonalny. Jest to jedna z nazw interfejsów wyświetlana poleceniem "netsh lan show interface". Jeśli nazwa interfejsu jest podana, profil zostanie dodany do określonego interfejsu, w przeciwnym razie profil zostanie dodany na wszystkich interfejsach przewodowych. Przykłady: add profile filename="Profil1.xml" interface="Połączenie lokalne"

NETSH / LAN / ADD / PROFILE

netsh lan add profile - Windows 2000/XP - polecenie Dodaje profil sieci LAN do określonego interfejsu na komputerze. / Windows 2000/XP
netsh, lan, add, profile, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh firewall
Zmiany w kontekście `netsh firewall'.
netsh routing ip nat set global
Zmienia globalne parametry NAT.
netsh interface portproxy show v4tov4
Pokazuje parametry buforowania połączeń IPv4 przez serwer proxy do innego portu IPv4.
netsh routing ipx rip set global
Aktualizuje globalną konfigurację protokołu.
netsh ras set
Ustawia informacje o konfiguracji.
netsh interface ip show ipnet
Wyświetla mapowania protokołu IP typu sieć do nośnika.Windows-10

Windows-10

... facebook.de
... Windows-10 FAQ
... Windows-10 Info


Become a Sponsor
... Your button here?

Dodaje profil sieci LAN do określonego interfejsu na komputerze. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/pl/Windows_XP/netsh/lan/add/profile.htm
0.171
16955

Auto-Expand of the windows system favorites at program start?

 /

Help, no desktop shortcuts are possible on Windows 8.1 / 10, what am I doing wrong?

 /

Is it possible to activate Windows 10 by phone?

 /

Use computer name and user name in Quick Text Paste!

 /

Spell check Internet Explorer 11/10 customize Windows (10, 8.1, 7)?

 /

Where is the Quick Launch for the Windows 10 Taskbar, can I enable?

 /

Immer im Windows Infobereich starten, geht das?

 /

Environment Variables?

 /

The wrong program opens a file in Explorer View, why?

 /

What are program arguments, parameters, variables?

 /

Excel, Word and Office in the Start menu?

 /

Where is the Bit Locker for Drive Encryption in Windows 10, is missing this?

 /