NETSH - Windows XP/2000

netsh » lan » add » profile

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh lan add profile ? Sposób użycia: add profile [filename=] [interface=] Parametry: filename - nazwa pliku XML profilu interface - nazwa interfejsu Uwagi: Parametr filename jest wymagany. Oznacza on nazwę pliku XML zawierającego dane profilu. Parametr interface jest opcjonalny. Jest to jedna z nazw interfejsów wyświetlana poleceniem "netsh lan show interface". Jeśli nazwa interfejsu jest podana, profil zostanie dodany do określonego interfejsu, w przeciwnym razie profil zostanie dodany na wszystkich interfejsach przewodowych. Przykłady: add profile filename="Profil1.xml" interface="Połączenie lokalne"

NETSH / LAN / ADD / PROFILE

netsh lan add profile - Windows 2000/XP - polecenie Dodaje profil sieci LAN do określonego interfejsu na komputerze. / Windows 2000/XP
netsh, lan, add, profile, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh firewall
Zmiany w kontekście `netsh firewall'.
netsh routing ip nat set global
Zmienia globalne parametry NAT.
netsh interface portproxy show v4tov4
Pokazuje parametry buforowania połączeń IPv4 przez serwer proxy do innego portu IPv4.
netsh routing ipx rip set global
Aktualizuje globalną konfigurację protokołu.
netsh ras set
Ustawia informacje o konfiguracji.
netsh interface ip show ipnet
Wyświetla mapowania protokołu IP typu sieć do nośnika.

Windows-10


Become a Sponsor
... Your button here?


Windows-10

Windows-10
HTTP: ... cmd/pl/Windows_XP/netsh/lan/add/profile.htm
0.14

Prevent Recovery of deleted files under Windows 8.1 / 10 without additional software!

 /

Office 2010 direct download links plus trial versions!

 /

Is there a way i can stop it from saving the file to my desktop?

 /

Nintendo Wii-U Fehler-Code beim Verbinden mit Internet Fritz-Box!

 /

Probleme beim Tastenkürzel Befehl unter Windows 10!

 /

How to open settings WiFi on my Samsung Galaxy?

 /

How to find Recovery options in Windows 10 / Home and Pro (reset, clear)?

 /

Was ist ein Wohngeldantrag?

 /