netsh lan add profile - Windows 2000/XP - polecenie


 
NETSH - Windows XP/2000

netsh » lan » add » profile

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh lan add profile ? Sposób użycia: add profile [filename=] [interface=] Parametry: filename - nazwa pliku XML profilu interface - nazwa interfejsu Uwagi: Parametr filename jest wymagany. Oznacza on nazwę pliku XML zawierającego dane profilu. Parametr interface jest opcjonalny. Jest to jedna z nazw interfejsów wyświetlana poleceniem "netsh lan show interface". Jeśli nazwa interfejsu jest podana, profil zostanie dodany do określonego interfejsu, w przeciwnym razie profil zostanie dodany na wszystkich interfejsach przewodowych. Przykłady: add profile filename="Profil1.xml" interface="Połączenie lokalne"

NETSH / LAN / ADD / PROFILE

netsh lan add profile - Windows 2000/XP - polecenie Dodaje profil sieci LAN do określonego interfejsu na komputerze. / Windows 2000/XP
netsh, lan, add, profile, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh firewall
Zmiany w kontekście `netsh firewall'.
netsh routing ip nat set global
Zmienia globalne parametry NAT.
netsh interface portproxy show v4tov4
Pokazuje parametry buforowania połączeń IPv4 przez serwer proxy do innego portu IPv4.
netsh routing ipx rip set global
Aktualizuje globalną konfigurację protokołu.
netsh ras set
Ustawia informacje o konfiguracji.
netsh interface ip show ipnet
Wyświetla mapowania protokołu IP typu sieć do nośnika.Windows-10

Windows-10

... facebook.de
... Windows-10 FAQ
... Windows-10 Info


Become a Sponsor
... Your button here?

Dodaje profil sieci LAN do określonego interfejsu na komputerze. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/pl/Windows_XP/netsh/lan/add/profile.htm
0.125
16955

Is my Windows 10 activated, where can I see it?

 /

How to uninstall WinScan2PDF?

 /

Reset standard fonts for programs to default in Windows 7, how to?

 /

Deaktivieren Sie den Suchverlauf im Windows 10-Datei-Explorer!

 /

Adjust the preview window size in Windows 10, can I (MS-Explorer, enable)?

 /

A List of Windows Shell:Folders Commands?

 /

Auto-Power-Options the Energy-Plan switcher for Windows!

 /

The computer name and working group in Windows 10, is it possible to change the name?

 /

Unterschied Laufwerke und Festplatte?

 /

Change Windows-8, 8.1 and Win 10 Computer Name, Workgroup and Domain settings?

 /

Mouse Cursor Hide Turn off and Options via the Windows taskbar!

 /

Hilfe, wo kann man das Windows 8 und 8.1 ausschalten, bzw. herunterfahren?

 /