NETSH - Windows XP/2000

netsh » lan » add » profile

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh lan add profile ? Sposób użycia: add profile [filename=] [interface=] Parametry: filename - nazwa pliku XML profilu interface - nazwa interfejsu Uwagi: Parametr filename jest wymagany. Oznacza on nazwę pliku XML zawierającego dane profilu. Parametr interface jest opcjonalny. Jest to jedna z nazw interfejsów wyświetlana poleceniem "netsh lan show interface". Jeśli nazwa interfejsu jest podana, profil zostanie dodany do określonego interfejsu, w przeciwnym razie profil zostanie dodany na wszystkich interfejsach przewodowych. Przykłady: add profile filename="Profil1.xml" interface="Połączenie lokalne"

NETSH / LAN / ADD / PROFILE

netsh lan add profile - Windows 2000/XP - polecenie Dodaje profil sieci LAN do określonego interfejsu na komputerze. / Windows 2000/XP
netsh, lan, add, profile, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh firewall
Zmiany w kontekście `netsh firewall'.
netsh routing ip nat set global
Zmienia globalne parametry NAT.
netsh interface portproxy show v4tov4
Pokazuje parametry buforowania połączeń IPv4 przez serwer proxy do innego portu IPv4.
netsh routing ipx rip set global
Aktualizuje globalną konfigurację protokołu.
netsh ras set
Ustawia informacje o konfiguracji.
netsh interface ip show ipnet
Wyświetla mapowania protokołu IP typu sieć do nośnika.
Windows-10

Windows-10
HTTP: ... cmd/pl/Windows_XP/netsh/lan/add/profile.htm

0.046

How can i add or change languages in Windows-8 and Win 8.1?

 /

Run Command Prompt and activate Opacity Mode on Windows 10!

 /

How to prevent system shutdown, Standby, Hibernate, Turn Off and Restart on Windows 8.1, 8, 10?

 /

Where can I find in Windows 8.1 and 10 allowed programs to communicate through Firewall?

 /

Kann man mit slmgr -rearm den Windows-10 Testzeitraum verlängern?

 /

Commando line to see the WLAN info on Windows 10!

 /

Disable and Enable Column in Explorer Listview of Q-Dir!

 /

How to install Windows-10 without Microsoft Live Account?

 /