NETSH - Windows XP/2000

netsh » lan » add » profile

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh lan add profile ? Sposób użycia: add profile [filename=] [interface=] Parametry: filename - nazwa pliku XML profilu interface - nazwa interfejsu Uwagi: Parametr filename jest wymagany. Oznacza on nazwę pliku XML zawierającego dane profilu. Parametr interface jest opcjonalny. Jest to jedna z nazw interfejsów wyświetlana poleceniem "netsh lan show interface". Jeśli nazwa interfejsu jest podana, profil zostanie dodany do określonego interfejsu, w przeciwnym razie profil zostanie dodany na wszystkich interfejsach przewodowych. Przykłady: add profile filename="Profil1.xml" interface="Połączenie lokalne"

NETSH / LAN / ADD / PROFILE

netsh lan add profile - Windows 2000/XP - polecenie Dodaje profil sieci LAN do określonego interfejsu na komputerze. / Windows 2000/XP
netsh, lan, add, profile, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh firewall
Zmiany w kontekście `netsh firewall'.
netsh routing ip nat set global
Zmienia globalne parametry NAT.
netsh interface portproxy show v4tov4
Pokazuje parametry buforowania połączeń IPv4 przez serwer proxy do innego portu IPv4.
netsh routing ipx rip set global
Aktualizuje globalną konfigurację protokołu.
netsh ras set
Ustawia informacje o konfiguracji.
netsh interface ip show ipnet
Wyświetla mapowania protokołu IP typu sieć do nośnika.
Windows-10

Windows-10
HTTP: ... cmd/pl/Windows_XP/netsh/lan/add/profile.htm

0.093

Export favorites from Google Chrome, for example for a guest account?

 /

Can not drag In Explorer View at Windows Administrator Mode!

 /

Auto Shutdown the Windows-8, 8.1 and 10 (Turn-off)!

 /

Wie kann ich Auto-Play bei DVD, CD, USB deaktivieren in Windows-7?

 /

Windows protected your PC!?

 /

Save and Restore Wi-Fi settings in Windows (10, 8.1, 7)!

 /

Wrong decimal symbol in Windows 10, how to change?

 /

Passwort Reset Datenträger für Windows 8.1/10 und Acht (Kennwort)!

 /