NETSH - Windows XP/2000

netsh » lan » add » profile

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh lan add profile ? Sposób użycia: add profile [filename=] [interface=] Parametry: filename - nazwa pliku XML profilu interface - nazwa interfejsu Uwagi: Parametr filename jest wymagany. Oznacza on nazwę pliku XML zawierającego dane profilu. Parametr interface jest opcjonalny. Jest to jedna z nazw interfejsów wyświetlana poleceniem "netsh lan show interface". Jeśli nazwa interfejsu jest podana, profil zostanie dodany do określonego interfejsu, w przeciwnym razie profil zostanie dodany na wszystkich interfejsach przewodowych. Przykłady: add profile filename="Profil1.xml" interface="Połączenie lokalne"

NETSH / LAN / ADD / PROFILE

netsh lan add profile - Windows 2000/XP - polecenie Dodaje profil sieci LAN do określonego interfejsu na komputerze. / Windows 2000/XP
netsh, lan, add, profile, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh firewall
Zmiany w kontekście `netsh firewall'.
netsh routing ip nat set global
Zmienia globalne parametry NAT.
netsh interface portproxy show v4tov4
Pokazuje parametry buforowania połączeń IPv4 przez serwer proxy do innego portu IPv4.
netsh routing ipx rip set global
Aktualizuje globalną konfigurację protokołu.
netsh ras set
Ustawia informacje o konfiguracji.
netsh interface ip show ipnet
Wyświetla mapowania protokołu IP typu sieć do nośnika.
... Windows-10
Windows 10 How To

... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To
Dodaje profil sieci LAN do określonego interfejsu na komputerze. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/pl/Windows_XP/netsh/lan/add/profile.htm
0.14
16955

Just set or change the time at the file time and not the date?

 /

Protect the images with watermarks to reduce copying!

 /

Print what you see in File Explorer Views on all Windows OS!

 /

Formatting USB data carriers under Windows 11, 10 ... etc.!

 /

Directory Access Denied on Windows 10 / 11!

 /

Thumbnail Previews in File Explorer on Windows 10, turn off on?

 /

High battery consumption from Windows 10, improve battery life!

 /

Was sind Platzhalter?

 /

Is restart good for Android mobile smartphones?

 /

Run Internet Explorer on Windows 10 , can I do?

 /

How to displays all network connections and listening ports?

 /

What is lossless compression?

 /