netsh » lan » add » profile

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh lan add profile ? Sposób użycia: add profile [filename=] [interface=] Parametry: filename - nazwa pliku XML profilu interface - nazwa interfejsu Uwagi: Parametr filename jest wymagany. Oznacza on nazwę pliku XML zawierającego dane profilu. Parametr interface jest opcjonalny. Jest to jedna z nazw interfejsów wyświetlana poleceniem "netsh lan show interface". Jeśli nazwa interfejsu jest podana, profil zostanie dodany do określonego interfejsu, w przeciwnym razie profil zostanie dodany na wszystkich interfejsach przewodowych. Przykłady: add profile filename="Profil1.xml" interface="Połączenie lokalne"

NETSH / LAN / ADD / PROFILE


Quick - Link:
Windows-10


... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To


Windows 10 How To


... Windows 11 How To
... Windows 10 FAQDodaje profil sieci LAN do określonego interfejsu na komputerze. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/pl/Windows_XP/netsh/lan/add/profile.htm
0.046
16955
Can I Manage Users in Windows-8 (add, remove, enable, delete, 8.1)? Sorry but I'm too stupid to start the PC stress test on new Windows 10 or 11! Nintendo Wii-U Fehler-Code beim Verbinden mit Internet Fritz-Box! Install Windows eight and 8.1 without Windows Live ID and Microsoft account! How can I align the Door Note, for example left-justified? How to format new hard drive, create new partition/volume in Windows 8.1/10? Help, the Windows 8, 10 Explorer does not update e.g. auto refresh the file list view? Can i use StressMyPC for Stress and Test the Dual CPU System? Wie kann ich den Remote-Computer finden? Turn off the left desktop corner APP switcher in Windows 8.1 / 10 (screen, turn off)!(0)