netsh lan delete profile - Windows 2000/XP - polecenie


 
NETSH - Windows XP/2000

netsh » lan » delete » profile

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh lan delete profile ? Sposób użycia: delete profile [interface=] Parametry: interface - Nazwa interfejsu. Uwagi: Parametr interfejsu jest wymagany. Profil zostanie usunięty tylko z określonego interfejsu. Przykłady: delete profile interface="Połączenie lokalne"

NETSH / LAN / DELETE / PROFILE

netsh lan delete profile - Windows 2000/XP - polecenie Usuwa profil sieci LAN z jednego lub wielu interfejsów. / Windows 2000/XP
netsh, lan, delete, profile, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh firewall show notifications
Wyświetla konfigurację powiadomień zapory.
netsh routing ip ospf set
Ustawia informacje o konfiguracji.
netsh lan show interfaces
Pokazuje listę bieżących interfejsów przewodowych w systemie.
netsh routing ipx set staticservice
Aktualizuje usługę statyczną w tabeli usług statycznych.
netsh routing ip autodhcp
Zmiany w kontekście `netsh routing ip autodhcp'.
netsh interface ipv6 add address
Dodaje adres IPv6 do interfejsu.Windows-10

Windows-10

... facebook.de
... Windows-10 FAQ
... Windows-10 Info


Become a Sponsor
... Your button here?

Usuwa profil sieci LAN z jednego lub wielu interfejsów. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/pl/Windows_XP/netsh/lan/delete/profile.htm
0.202
16642

Customize Recycle Bin in Windows 10, how to?

 /

Where is the Quick Launch for the Windows 10 Taskbar, can I enable?

 /

Start with a favorite, without to register *.qdr?

 /

On Windows 10, change visual effects to best Performance, how to?

 /

Is the desktop clock suitable for Windows 7 and Windows 8 or 10?

 /

Windows is being prepared - depends on Windows 10 reboot?

 /

Is there in Windows 10 a Memory Diagnostics Tool for RAM (memory)? 

 /

Geheime versteckte Befehle für Windows-10!

 /

What does cross-platform mean?

 /

How can i change the Language on PayPal.com?

 /

PC-Monitor am Mac Book anschließen oder LED TV, aber wie!

 /

Overclocked systems?

 /