NETSH - Windows XP/2000

netsh » lan » dump

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh lan dump ? Sposób użycia: dump Uwagi: Tworzy skrypt zawierający konfigurację bieżącą. Po zapisaniu skryptu w pliku można użyć go do przywrócenia zmienionych ustawień konfiguracji.

NETSH / LAN / DUMP

netsh lan dump - Windows 2000/XP - polecenie Wyświetla skrypt konfiguracji. / Windows 2000/XP
netsh, lan, dump, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh interface ip
Zmiany w kontekście `netsh interface ip'.
netsh routing ip ospf show neighbor
Pokazuje sąsiadów OSPF.
netsh p2p group gping
Sprawdza połączenie ze zdalnym portem grupy.
netsh show
Wyświetla informacje.
netsh routing ip autodhcp show interface
Pokazuje konfigurację programu przydzielania DHCP dla określonego interfejsu.
netsh interface ipv6 dump
Wyświetla skrypt konfiguracji.Windows-10

Windows-10


Become a Sponsor
... Your button here?
HTTP: ... cmd/pl/Windows_XP/netsh/lan/dump.htm
0.093

Make the keyboard more easier to use in Windows-8.1 / 10!

 /

Open and Change Windows-10 Control-Panel to classic view (find, start)?

 /

Help, no remote desktop connection to Windows 10 possible. why not?

 /

What is Unicode / I need that?

 /

Kann man die Desktop Symbole anordnen, speichern und auf andere Rechner übertragen?

 /

Please keep my Mouse Speed OK on Windows 10/8.1/7.0!

 /

X64, EM64T oder IA64 Prozessoren, wo ist der Unterschied?

 /

How can i browse FTP directorys in Explorer Views, do you support SFTP?

 /