netsh lan set autoconfig - Windows 2000/XP - polecenie


 
NETSH - Windows XP/2000

netsh » lan » set » autoconfig

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh lan set autoconfig ? Sposób użycia: set autoconfig [enabled]=yes|no [interface=] Parametry: enabled - Określa, czy autokonfiguracja jest włączona. interface - Nazwa interfejsu, w którym ma być stosowane to ustawienie. Uwagi: Oba parametry są wymagane. Przykłady: set autoconfig enabled=yes interface="Połączenie lokalne" set autoconfig enabled=no interface="Połączenie lokalne"

NETSH / LAN / SET / AUTOCONFIG

netsh lan set autoconfig - Windows 2000/XP - polecenie Włącza lub wyłącza automatyczną konfigurację w interfejsie. / Windows 2000/XP
netsh, lan, set, autoconfig, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh interface ipv6 set address
Modyfikuje informacje o adresie IPv6.
netsh routing ip show boundarystats
Wyświetla granice multiemisji IP
netsh ras add
Dodaje elementy do tabeli.
netsh firewall set opmode
Ustawia konfigurację operacyjną zapory.
netsh routing ip ospf delete area
Usuwa określony obszar.
netsh lan delete profile
Usuwa profil sieci LAN z jednego lub wielu interfejsów.Windows-10

Windows-10

... facebook.de
... Windows-10 FAQ
... Windows-10 Info


Become a Sponsor
... Your button here?

Włącza lub wyłącza automatyczną konfigurację w interfejsie. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/pl/Windows_XP/netsh/lan/set/autoconfig.htm
0.155
18215

Change the address bar in Explorer-View to Classic or modern Windows 10!

 /

How can i open the dvd or cd drive in windows 10 (eject)?

 /

Problems if try to run a downloaded program from Internet on Windows-8.1?

 /

How do I remove the reboot deletion program from my windows 10?

 /

Windows 10 OEM and full version, difference?

 /

The calendar for the Windows desktop! 

 /

Warum muss Quad-Explorer für MS OS so oft aktualisiert werden?

 /

Was ist ein Pixel?

 /

Problems when auto upgrading to Windows 10?

 /

Disable the Windows Store in Windows 8.1 / 10, how to?

 /

How to kill programs in windows 8.1/10 (programm hangouts)?

 /

Run dialog alternative for Windows 10 / 8.1 / 7 / ...

 /