netsh lan set tracing - Windows 2000/XP - polecenie


 
NETSH - Windows XP/2000

netsh » lan » set » tracing

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh lan set tracing ? Sposób użycia: set tracing [mode=]yes|no|persistent] Parametry: Tag Wartość mode - Włącz, ustaw jako trwałe lub wyłącz śledzenie. Uwagi: Umożliwia włączenie lub wyłączenie śledzenia z opcją ustawienia trwałego śledzenia. Jeśli śledzenie jest włączone, dzienniki śledzenia przewodowej sieci LAN będą zbierane i zapisywane w plikach śledzenia. Parametr mode jest wymagany. W trybie persistent śledzenie będzie wciąż efektywne po ponownym rozruchu systemu. Jeśli parametr mode jest ustawiony na disable, wtedy zarówno śledzenie trwałe jak i nietrwałe będą wyłączone. Przykłady: set tracing mode=yes

NETSH / LAN / SET / TRACING

netsh lan set tracing - Windows 2000/XP - polecenie Włącza lub wyłącza śledzenie. / Windows 2000/XP
netsh, lan, set, tracing, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh interface ipv6 show dns
Wyświetla adresy serwera DNS.
netsh routing ipx
Zmiany w kontekście `netsh routing ipx'.
netsh ras delete
Usuwa elementy z tabeli.
netsh firewall show service
Wyświetla konfigurację usług zapory.
netsh routing ip ospf set interface
Zmienia parametry konfiguracji protokołu OSPF dla interfejsu.
netsh lan show tracing
Pokazuje, czy śledzenie przewodowej sieci LAN jest włączone, czy wyłączone.Windows-10

Windows-10

... facebook.de
... Windows-10 FAQ
... Windows-10 Info


Become a Sponsor
... Your button here?

Włącza lub wyłącza śledzenie. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/pl/Windows_XP/netsh/lan/set/tracing.htm
0.125
14350

Wo ist der Unterschied zwischen Partitionen und Partizionen?

 /

Many more Windows tools and features in desktop OK!

 /

Was ist bei Lebensmitteln im Bezug auf Allergiker und INFEKTIONEN zu beachten?

 /

Can I also compare Camera Raw files, like in Photoshop?

 /

USB Net Gross Data Rate, USB 3, 2, 1?

 /

Why have the LED Screen bad pixels and points?

 /

Technical information short how to, about Disk Space Analyzer for Windows!

 /

How can I start the cmd.exe (run, open, find)?

 /

My Magazin vom Start (Homescreen) am Android Handy entfernen!

 /

Wo ist der Ordner von Windows-10 Hintergrundbilder!

 /

Can I start directx diagnostic tool in Windows 8.1 / 10 x64/x32 bit (version, find, open)?

 /

Remove Spotify from Windows-10 Autostart (enable, turn off, uninstall)!

 /