NETSH - Windows XP/2000

netsh » lan » set » tracing

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh lan set tracing ? Sposób użycia: set tracing [mode=]yes|no|persistent] Parametry: Tag Wartość mode - Włącz, ustaw jako trwałe lub wyłącz śledzenie. Uwagi: Umożliwia włączenie lub wyłączenie śledzenia z opcją ustawienia trwałego śledzenia. Jeśli śledzenie jest włączone, dzienniki śledzenia przewodowej sieci LAN będą zbierane i zapisywane w plikach śledzenia. Parametr mode jest wymagany. W trybie persistent śledzenie będzie wciąż efektywne po ponownym rozruchu systemu. Jeśli parametr mode jest ustawiony na disable, wtedy zarówno śledzenie trwałe jak i nietrwałe będą wyłączone. Przykłady: set tracing mode=yes

NETSH / LAN / SET / TRACING

netsh lan set tracing - Windows 2000/XP - polecenie Włącza lub wyłącza śledzenie. / Windows 2000/XP
netsh, lan, set, tracing, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh interface ipv6 show dns
Wyświetla adresy serwera DNS.
netsh routing ipx
Zmiany w kontekście `netsh routing ipx'.
netsh ras delete
Usuwa elementy z tabeli.
netsh firewall show service
Wyświetla konfigurację usług zapory.
netsh routing ip ospf set interface
Zmienia parametry konfiguracji protokołu OSPF dla interfejsu.
netsh lan show tracing
Pokazuje, czy śledzenie przewodowej sieci LAN jest włączone, czy wyłączone.Windows-10

Windows-10

... facebook.de
... Windows-10 FAQ
... Windows-10 Info


Become a Sponsor
... Your button here?

Włącza lub wyłącza śledzenie. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/pl/Windows_XP/netsh/lan/set/tracing.htm
0.312
14350

Add a little winter magic feeling on your Desktop!

 /

Change timestamps for certain files!

 /

Fast Memory benchmark - test your RAM speed!

 /

Microsoft Office 2013 download links plus trial test versions!

 /

How to enable Server 2016 Virtualization on Windows 10?

 /

Can I customize in Windows-7 the display of dates, times, currency and measurements?

 /

Remove search the web box from Windows 10 Taskbar (enable, turn off)?

 /

Windows is being prepared - depends on Windows 10 reboot?

 /

MS-Excel can calculate Euro or US Dollar sum, but how?

 /

Windows 10 keeps crashing, what am I doing wrong?

 /

Command line option to save or load the icons layout directly from a file?

 /

How can I save my own signature as an image file?

 /