NETSH - Windows XP/2000

netsh » p2p

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh p2p ? Dostępne są następujące polecenia: Polecenia w tym kontekście: ? - Wyświetla listę poleceń. dump - Wyświetla skrypt konfiguracji. group - Zmiany w kontekście `netsh p2p group'. help - Wyświetla listę poleceń. idmgr - Zmiany w kontekście `netsh p2p idmgr'. pnrp - Zmiany w kontekście `netsh p2p pnrp'. Dostępne są następujące konteksty podrzędne: group idmgr pnrp Aby wyświetlić pomoc dla polecenia, wpisz polecenie, potem spację, a następnie wpisz ?.

NETSH / P2P

netsh p2p - Windows 2000/XP - polecenie Zmiany w kontekście `netsh p2p'. / Windows 2000/XP
netsh, p2p, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh p2p group show address
Rozpoznaje uczestnika bieżącego węzła i wyświetla jego adres.
netsh winsock help
Wyświetla listę poleceń.
netsh routing ip delete interface
Wyłącza przesyłanie dalej adresów IP na określonym interfejsie.
netsh interface ipv6 isatap help
Wyświetla listę poleceń.
netsh routing ip set
Ustawia informacje o konfiguracji.
netsh ras aaaa set
Ustawia informacje o konfiguracji.Windows-10

Windows-10

... facebook.de
... Windows-10 FAQ
... Windows-10 Info


Become a Sponsor
... Your button here?

Zmiany w kontekście `netsh p2p'. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/pl/Windows_XP/netsh/p2p.htm
0.156
11429

In Windows 10 und 8.1 virtuelle Laufwerke wie z.B. ISO-Images oder VHD-Laufwerke mounten!

 /

Why at Copy Paste actions show the selection menu on Windows?

 /

Occasional problems with "*.qdr" files. The icon is now red not blue!

 /

The Quad Explorer on Windows 10 as a portable app in the Startup directory!

 /

Help for Explorer in Windows-10!

 /

Windows 7 calculator desktop shortcut, can I?

 /

Abmeldung erzwingen aus dem Info-Bereich der Taskleiste!

 /

Leider wird die Anwendungsfreude durch nervige Pop-Ups von meinem Anti-Virenprogramm KIS 9.x getrübt!

 /

Add Quad-Explorer to the Windows File Explorer folder context menu!

 /

Explorer 4 X for all Windows User Admins and Novice!

 /

Is my Windows 10 up to date, can I see?

 /

Share Files and folders without Password on Windows-7, how to?

 /