NETSH - Windows XP/2000

netsh » p2p

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh p2p ? Dostępne są następujące polecenia: Polecenia w tym kontekście: ? - Wyświetla listę poleceń. dump - Wyświetla skrypt konfiguracji. group - Zmiany w kontekście `netsh p2p group'. help - Wyświetla listę poleceń. idmgr - Zmiany w kontekście `netsh p2p idmgr'. pnrp - Zmiany w kontekście `netsh p2p pnrp'. Dostępne są następujące konteksty podrzędne: group idmgr pnrp Aby wyświetlić pomoc dla polecenia, wpisz polecenie, potem spację, a następnie wpisz ?.

NETSH / P2P

netsh p2p - Windows 2000/XP - polecenie Zmiany w kontekście `netsh p2p'. / Windows 2000/XP
netsh, p2p, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh p2p group show address
Rozpoznaje uczestnika bieżącego węzła i wyświetla jego adres.
netsh winsock help
Wyświetla listę poleceń.
netsh routing ip delete interface
Wyłącza przesyłanie dalej adresów IP na określonym interfejsie.
netsh interface ipv6 isatap help
Wyświetla listę poleceń.
netsh routing ip set
Ustawia informacje o konfiguracji.
netsh ras aaaa set
Ustawia informacje o konfiguracji.
... Windows-10
Windows 10 How To

... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To
Zmiany w kontekście `netsh p2p'. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/pl/Windows_XP/netsh/p2p.htm
0.124
11429

System and program commands for MS Windows in QTP for more Hotkeys!

 /

How can I reduce the size of the images from Windows Explorer?

 /

The Edge Browser hangs, cannot be closed on Windows 10!

 /

Übersetzen von Find.Same.Images.OK und Sprache ändern?

 /

Can I turn off the clicking sound in ms internet explorer?

 /

RUN the Windows Control Panel, how to?

 /

How can I use multiple virtual desktops on Windows 10?

 /

Difference in percentage picture reduction and size adapt to picture width?

 /

Wie kann ich bei Windows XP mein Service-Pack herausfinden?

 /

Wie öffne ich mit Notepad nicht nur Text Dateien (*.txt)?

 /

How do I open other file types, not only text files (* .txt) with Notepad?

 /

How do I benefit from the standby timer under MS Windows OS?

 /