NETSH - Windows XP/2000

netsh » p2p

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh p2p ? Dostępne są następujące polecenia: Polecenia w tym kontekście: ? - Wyświetla listę poleceń. dump - Wyświetla skrypt konfiguracji. group - Zmiany w kontekście `netsh p2p group'. help - Wyświetla listę poleceń. idmgr - Zmiany w kontekście `netsh p2p idmgr'. pnrp - Zmiany w kontekście `netsh p2p pnrp'. Dostępne są następujące konteksty podrzędne: group idmgr pnrp Aby wyświetlić pomoc dla polecenia, wpisz polecenie, potem spację, a następnie wpisz ?.

NETSH / P2P

netsh p2p - Windows 2000/XP - polecenie Zmiany w kontekście `netsh p2p'. / Windows 2000/XP
netsh, p2p, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh p2p group show address
Rozpoznaje uczestnika bieżącego węzła i wyświetla jego adres.
netsh winsock help
Wyświetla listę poleceń.
netsh routing ip delete interface
Wyłącza przesyłanie dalej adresów IP na określonym interfejsie.
netsh interface ipv6 isatap help
Wyświetla listę poleceń.
netsh routing ip set
Ustawia informacje o konfiguracji.
netsh ras aaaa set
Ustawia informacje o konfiguracji.
Windows-10

Windows-10


Become a Sponsor
... Your button here?

HTTP: ... cmd/pl/Windows_XP/netsh/p2p.htm
0.046

How can I use multiple virtual desktops on Windows 10?

 /

Console and PowerShell show the Date or change the Time!

 /

Where can I find the Windows on-screen keyboard?

 /

A List of Windows Shell:Folders Commands?

 /

Cokes, Kennwörter und Formular Daten in Windows-10 löschen?

 /

How to define the mouse tracks on Windows itself. Order, texture?

 /

Where is the Bit Locker for Drive Encryption in Windows 10, is missing this?

 /

How to control aggressive programs under Windows 8.1, 8 and 10?

 /