netsh p2p - Windows 2000/XP - polecenie


 
NETSH - Windows XP/2000

netsh » p2p

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh p2p ? Dostępne są następujące polecenia: Polecenia w tym kontekście: ? - Wyświetla listę poleceń. dump - Wyświetla skrypt konfiguracji. group - Zmiany w kontekście `netsh p2p group'. help - Wyświetla listę poleceń. idmgr - Zmiany w kontekście `netsh p2p idmgr'. pnrp - Zmiany w kontekście `netsh p2p pnrp'. Dostępne są następujące konteksty podrzędne: group idmgr pnrp Aby wyświetlić pomoc dla polecenia, wpisz polecenie, potem spację, a następnie wpisz ?.

NETSH / P2P

netsh p2p - Windows 2000/XP - polecenie Zmiany w kontekście `netsh p2p'. / Windows 2000/XP
netsh, p2p, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh p2p group show address
Rozpoznaje uczestnika bieżącego węzła i wyświetla jego adres.
netsh winsock help
Wyświetla listę poleceń.
netsh routing ip delete interface
Wyłącza przesyłanie dalej adresów IP na określonym interfejsie.
netsh interface ipv6 isatap help
Wyświetla listę poleceń.
netsh routing ip set
Ustawia informacje o konfiguracji.
netsh ras aaaa set
Ustawia informacje o konfiguracji.Windows-10

Windows-10

... facebook.de
... Windows-10 FAQ
... Windows-10 Info


Become a Sponsor
... Your button here?

Zmiany w kontekście `netsh p2p'. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/pl/Windows_XP/netsh/p2p.htm
0.124
11429

Tips for quickly changing texts in Quick-Text-Paste!

 /

What is Unicode / I need that?

 /

The Don't Sleep Video!

 /

Weitere To-Tray Windows Infobereich Erweiterungen!

 /

My-Documents Windows 10, change the path, how to?

 /

Fastest way to switch user in Windows 10 excluding log-off?

 /

Desktop Clock for the Easter Desktop Wallpaper!

 /

Activate Windows 8 / 10 and 8.1 screen saver via screensaver settings!

 /

Wie kann ich ProcessKO übersetzen, bzw. die Sprache ändern?

 /

Short how-to i use DirPrintOK!

 /

Desktop Clock for the Easter Desktop Wallpaper!

 /

Open and customize default programs settings in Windows 8/8.1/10 for fileextensions, formats, types?

 /