netsh p2p dump - Windows 2000/XP - polecenie


 
NETSH - Windows XP/2000

netsh » p2p » dump

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh p2p dump ? Sposób użycia: dump Uwagi: Tworzy skrypt zawierający konfigurację bieżącą. Po zapisaniu skryptu w pliku można użyć go do przywrócenia zmienionych ustawień konfiguracji.

NETSH / P2P / DUMP

netsh p2p dump - Windows 2000/XP - polecenie Wyświetla skrypt konfiguracji. / Windows 2000/XP
netsh, p2p, dump, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh p2p pnrp cloud
Zmiany w kontekście `netsh p2p pnrp cloud'.
netsh bridge show adapter
Wyświetla karty skonfigurowane jako pojedynczy mostek.
netsh routing ip dnsproxy show global
Pokazuje konfigurację serwera proxy DNS.
netsh interface ipv6 set mobility
Modyfikuje parametry konfiguracji mobilności.
netsh routing ip show loglevel
Wyświetla globalny poziom rejestrowania.
netsh ras add multilink
Dodaje do listy typów łączy wielokrotnych, które protokół PPP będzie negocjowałWindows-10

Windows-10

... facebook.de
... Windows-10 FAQ
... Windows-10 Info


Become a Sponsor
... Your button here?

Wyświetla skrypt konfiguracji. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/pl/Windows_XP/netsh/p2p/dump.htm
0.125
12449

Wo finde ich den Bit an meinem PC?

 /

Windows 10 Such-Indizierung deaktivieren (anpassen, aktivieren)?

 /

Camera Noise in Screenshot Feature for Windows in Desktop-OK?

 /

How can I uninstall the DesktopSnowOK from Windows?

 /

The on-screen keyboard start automatically when logging on Windows 10?

 /

Minimize Thunderbird in tray notification area (example)!

 /

Windows 7/10 Schatten-Kopien und System-Wiederherstellungs-Punkte Unterschiede?

 /

Shortcut to Restart Windows 10 / 8.1!

 /

Ordner Optionen in Windows?

 /

When I use two monitors, the pointer goes on the right side a jump left 6-7 centimeters!

 /

How can I disable the date display on the desktop clock?

 /

Find similar or same images in different directorys!

 /