NETSH - Windows XP/2000

netsh » p2p » group » db

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh p2p group db ? Dostępne są następujące polecenia: Polecenia w tym kontekście: ? - Wyświetla listę poleceń. dump - Wyświetla skrypt konfiguracji. help - Wyświetla listę poleceń. show - Wyświetla informacje. Aby wyświetlić pomoc dla polecenia, wpisz polecenie, potem spację, a następnie wpisz ?.

NETSH / P2P / GROUP / DB

netsh p2p group db - Windows 2000/XP - polecenie Zmiany w kontekście `netsh p2p group db'. / Windows 2000/XP
netsh, p2p, group, db, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh p2p pnrp help
Wyświetla listę poleceń.
netsh diag show adapter
Wyświetla wszystkie karty.
netsh routing ip nat add
Dodaje do tabeli wpis konfiguracji.
netsh interface portproxy add v4tov6
Dodaje wpis do nasłuchiwania protokołu IPv4 i łączenia serwerem proxy za pomocą protokołu IPv6.
netsh routing ipx netbios delete
Usuwa wpisy konfiguracji z listy wpisów.
netsh ras ip set access
Ustawia, czy klienci uzyskują dostęp wykraczający poza
... Windows-10
Windows 10 How To

... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To
Zmiany w kontekście `netsh p2p group db'. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/pl/Windows_XP/netsh/p2p/group/db.htm
0.187
13870

How can i enable/switch on Windows 8 and Win 8.1 to the 1680x1050 screen resolution?

 /

Show PM AM in the Digital Desktop Clock on Windows all OS!

 /

How can I see in Win-7 if I have Windows x32 / x86 or x64 Edition?

 /

Drucker ist auf einmal weg unter Windows-10, warum?

 /

Weekly schedule for mentally turn offd and autistic children!

 /

Der Cursor verschwindet unter Windows, warum?

 /

Wie kann ich bei Windows XP mein Service-Pack herausfinden?

 /

Was sind EPUB Dateien?

 /

Use a BAT file if you have problems with complex commands!

 /

Advanced calendar and month text paste example!

 /

Windows 8.1 and 10 keyboard speed (faster, slower and repeat)!

 /

Kann man die nicht komprimierbaren Dateien auch mit 7-Zip nicht komprimieren?!

 /