NETSH - Windows XP/2000

netsh » p2p » group » dump

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh p2p group dump ? Sposób użycia: dump Uwagi: Tworzy skrypt zawierający konfigurację bieżącą. Po zapisaniu skryptu w pliku można użyć go do przywrócenia zmienionych ustawień konfiguracji.

NETSH / P2P / GROUP / DUMP

netsh p2p group dump - Windows 2000/XP - polecenie Wyświetla skrypt konfiguracji. / Windows 2000/XP
netsh, p2p, group, dump, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh ras ip set addrreq
Ustawia, czy klienci mogą żądać swoich własnych adresów IP.
netsh interface ip delete dns
Usuwa serwer DNS z podanego interfejsu.
netsh routing ip relay add dhcpserver
Dodaje serwery DHCP do globalnej listy serwerów DHCP.
netsh p2p idmgr delete
Usuwa tożsamości i grupy.
netsh winsock show catalog
Wyświetla zawartość Winsock Catalog.
netsh routing ip delete rtmroute
Usuwa nietrwałą trasę używaną do zarządzania siecią.

Windows-10


Windows-10

Windows-10


Become a Sponsor
... Your button here?

HTTP: ... cmd/pl/Windows_XP/netsh/p2p/group/dump.htm
0.078

Show Image Preview or Show Preview and Browser!

 /

Freeware tool for Windows to see how folders and files are structured on your disks.

 /

See all computers in your wlan (wi-fi) network on Windows-10, how to?

 /

Scroll via mouse wheel even if the window is not in the foreground ergo focused!

 /

How to include or Remove folders in a library on Windows 7?

 /

Setup lock-out user account under Windows!

 /

How can i enable/switch on Windows 8 and Win 8.1 to the 1680x1050 screen resolution?

 /

Helpful starting parameters for portable Q-Dir!

 /