NETSH - Windows XP/2000

netsh » p2p » group » dump

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh p2p group dump ? Sposób użycia: dump Uwagi: Tworzy skrypt zawierający konfigurację bieżącą. Po zapisaniu skryptu w pliku można użyć go do przywrócenia zmienionych ustawień konfiguracji.

NETSH / P2P / GROUP / DUMP

netsh p2p group dump - Windows 2000/XP - polecenie Wyświetla skrypt konfiguracji. / Windows 2000/XP
netsh, p2p, group, dump, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh ras ip set addrreq
Ustawia, czy klienci mogą żądać swoich własnych adresów IP.
netsh interface ip delete dns
Usuwa serwer DNS z podanego interfejsu.
netsh routing ip relay add dhcpserver
Dodaje serwery DHCP do globalnej listy serwerów DHCP.
netsh p2p idmgr delete
Usuwa tożsamości i grupy.
netsh winsock show catalog
Wyświetla zawartość Winsock Catalog.
netsh routing ip delete rtmroute
Usuwa nietrwałą trasę używaną do zarządzania siecią.
Windows-10

Windows-10


Become a Sponsor
... Your button here?

HTTP: ... cmd/pl/Windows_XP/netsh/p2p/group/dump.htm
0.062

Windows 10 ohne Produkt Key installieren, kann man das?

 /

Wo finde ich Start-Einstellungen von Windows?

 /

I would like to see the full name of the folder in the tab!

 /

Where is the Task Manager in Windows 8.1, 8 and 10!

 /

Start programs with different priority classes, how to do on Windows 10/8.1/7?

 /

Uninstall fonts from Windows-10 (remove, delete)?

 /

I can not download the alternative command prompt for windows 10, why?

 /

How big is Windows 10, size on disk after install on an partition?

 /